Maroon 5 – Sugar dalszöveg fordítás magyarul

I’m hurting baby, I’m broken down
Bántó vagyok, bébi, lebontom
I need your loving, loving I need it now
Szükségem van a szerető, szeretőre, amire szükségem van most
When I’m without you, I’m something weak
Ha te nélküled vagyok, valami gyenge vagyok
You got me begging, begging I’m on my knees
Könyörgöttél, könyörgöttem, térdre vagyok

I don’t wanna be needing your love
Nem akarom a szeretetedet
I just wanna be deep in your love
Csak mélyen akarok lenni a szeretetedben
And it’s killing me when you’re away
És megöl engem, ha távol vagy
Ooh baby
Ó, bébi
‘Cause I really don’t care where you are
mert tényleg nem érdekel, hol vagy
I just wanna be there where you are
Csak ott akarok lenni, ahol vagy
And I gotta get one little taste
És egy kis ízelítőt kell kapnom

Sugar, yes please
Cukor, igen, kérem
Won’t you come and put it down on me?
Nem fogsz jönni?
I’m right here, ’cause I need
Itt vagyok, mert szükségem van
Little love, a little sympathy
Kis szerelem, egy kis szimpátia
Yeah, you show me good loving, make it alright
igen, megmutatsz nekem jó szeretőt, rendben
Need a little sweetness in my life
Szükségem van egy kis édességre az életemben
Your sugar, yes please
A cukor, igen, kérem
Won’t you come and put it down on me?
Nem fogsz jönni?

Babe, my broken pieces, you pick them up
Babe, a törött darabok, felveszi őket
Don’t leave me hanging, hanging
Ne hagyj lógni, lógni
Come give me some
Gyere adj nekem
When I’m without you, I’m so insecure
Amikor én nélküled vagyok, annyira bizonytalan vagyok
You are the one thing, one thing I’m living for
Te vagy az egyetlen dolog, egy dolog, amit én élek

I don’t wanna be needing your love
Nem akarom a szeretetedet
I just wanna be deep in your love
Csak mélyen akarok lenni a szeretetedben
And it’s killing me when you’re away
És megöl engem, ha távol vagy
Ooh baby
Ó, bébi
Cause I really don’t care where you are
Mert tényleg nem érdekel, hol vagy
I just wanna be there where you are
Csak ott akarok lenni, ahol vagy
And I gotta get one little taste
És egy kis ízelítőt kell kapnom

Sugar, yes please
Cukor, igen, kérem
Won’t you come and put it down on me?
Nem fogsz jönni?
I’m right here, ’cause I need
Itt vagyok, mert szükségem van
Little love, a little sympathy
Kis szerelem, egy kis szimpátia
Yeah, you show me good loving, make it alright
igen, megmutatsz nekem jó szeretőt, rendben
Need a little sweetness in my life
Szükségem van egy kis édességre az életemben
Your sugar, yes please
A cukor, igen, kérem
Won’t you come and put it down on me?
Nem fogsz jönni?

I want that red velvet
Azt akarom, hogy a vörös bársony
I want that sugar sweet
Azt akarom, hogy a cukor édes legyen
Don’t let nobody touch it unless that somebody’s me
Hagyja, hogy senki ne érintse meg, hacsak valaki nem engem
I gotta be a man, there ain’t no other way
Embernek kell lennem, nincs más út
‘Cause girl you’re hotter than a Southern California day
mert a lány melegebb, mint egy dél-kaliforniai nap
Never wanna play no games, you don’t gotta be afraid
Soha nem akarsz játszani, nem kell félned
Don’t give me all that shy shit
Ne adjon nekem minden félénk szart
No makeup on, that’s my sugar
Nincs smink, ez az én cukor

Sugar, yes please
Cukor, igen, kérem
Won’t you come and put it down on me?
Nem fogsz jönni?
I’m right here, ’cause I need
Itt vagyok, mert szükségem van
Little love, a little sympathy
Kis szerelem, egy kis szimpátia
Yeah, you show me good loving, make it alright
igen, megmutatsz nekem jó szeretőt, rendben
Need a little sweetness in my life
Szükségem van egy kis édességre az életemben
Your sugar, yes please
A cukor, igen, kérem
Won’t you come and put it down on me?
Nem fogsz jönni?
Sugar, yes please
Cukor, igen, kérem
Won’t you come and put it down on me?
Nem fogsz jönni?
I’m right here, ’cause I need
Itt vagyok, mert szükségem van
Little love, a little sympathy
Kis szerelem, egy kis szimpátia
Yeah, you show me good loving, make it alright
igen, megmutatsz nekem jó szeretőt, rendben
Need a little sweetness in my life
Szükségem van egy kis édességre az életemben
Your sugar, yes please
A cukor, igen, kérem
Won’t you come and put it down on me?
Nem fogsz jönni és letenni