Maroon 5 – Sugar Songtekst Vertaling Nederlands

I’m hurting baby, I’m broken down
Ik doe pijn, schat, ik ben kapot
I need your loving, loving I need it now
Ik heb je liefhebbende, liefhebbende Ik heb het nu nodig
When I’m without you, I’m something weak
Als ik zonder jou ben, ben ik iets zwak
You got me begging, begging I’m on my knees
Je laat me bedelen, smeken dat ik op mijn knieën zit

I don’t wanna be needing your love
Ik wil je liefde niet nodig hebben
I just wanna be deep in your love
Ik wil gewoon diep in je liefde zijn
And it’s killing me when you’re away
En het vermoordt me als je weg bent
Ooh baby
Ooh Baby
‘Cause I really don’t care where you are
omdat het me echt niet kan schelen waar je bent
I just wanna be there where you are
Ik wil gewoon daar zijn waar je bent
And I gotta get one little taste
En ik moet een beetje proeven

Sugar, yes please
Suiker, alsjeblieft
Won’t you come and put it down on me?
Wil je niet komen en het op me leggen?
I’m right here, ’cause I need
Ik ben hier omdat ik het nodig heb
Little love, a little sympathy
Weinig liefde, een beetje sympathie
Yeah, you show me good loving, make it alright
ja, je toont me goed liefhebbend, maak het goed
Need a little sweetness in my life
Een beetje zoetigheid in mijn leven nodig
Your sugar, yes please
Je suiker, alsjeblieft
Won’t you come and put it down on me?
Wil je niet komen en het op me leggen?

Babe, my broken pieces, you pick them up
Babe, mijn gebroken stukjes, je pakt ze op
Don’t leave me hanging, hanging
Laat me niet hangen, hangen
Come give me some
Kom, geef me wat
When I’m without you, I’m so insecure
Als ik zonder jou ben, ben ik zo onzeker
You are the one thing, one thing I’m living for
Jij bent het enige, één ding waar ik voor leef

I don’t wanna be needing your love
Ik wil je liefde niet nodig hebben
I just wanna be deep in your love
Ik wil gewoon diep in je liefde zijn
And it’s killing me when you’re away
En het vermoordt me als je weg bent
Ooh baby
Ooh Baby
Cause I really don’t care where you are
Omdat het me echt niet kan schelen waar je bent
I just wanna be there where you are
Ik wil gewoon daar zijn waar je bent
And I gotta get one little taste
En ik moet een beetje proeven

Sugar, yes please
Suiker, alsjeblieft
Won’t you come and put it down on me?
Wil je niet komen en het op me leggen?
I’m right here, ’cause I need
Ik ben hier omdat ik het nodig heb
Little love, a little sympathy
Weinig liefde, een beetje sympathie
Yeah, you show me good loving, make it alright
ja, je toont me goed liefhebbend, maak het goed
Need a little sweetness in my life
Een beetje zoetigheid in mijn leven nodig
Your sugar, yes please
Je suiker, alsjeblieft
Won’t you come and put it down on me?
Wil je niet komen en het op me leggen?

I want that red velvet
Ik wil dat rode fluweel
I want that sugar sweet
Ik wil die suiker zoeter
Don’t let nobody touch it unless that somebody’s me
Laat niemand het aanraken tenzij dat iemand mij is
I gotta be a man, there ain’t no other way
Ik moet een man zijn, er is geen andere manier
‘Cause girl you’re hotter than a Southern California day
omdat meid je bent heter dan een dag in Zuid-Californië
Never wanna play no games, you don’t gotta be afraid
Ik wil nooit spellen spelen, je hoeft niet bang te zijn
Don’t give me all that shy shit
Geef me niet zoveel schuwe dingen
No makeup on, that’s my sugar
Geen make-up op, dat is mijn suiker

Sugar, yes please
Suiker, alsjeblieft
Won’t you come and put it down on me?
Wil je niet komen en het op me leggen?
I’m right here, ’cause I need
Ik ben hier omdat ik het nodig heb
Little love, a little sympathy
Weinig liefde, een beetje sympathie
Yeah, you show me good loving, make it alright
ja, je toont me goed liefhebbend, maak het goed
Need a little sweetness in my life
Een beetje zoetigheid in mijn leven nodig
Your sugar, yes please
Je suiker, alsjeblieft
Won’t you come and put it down on me?
Wil je niet komen en het op me leggen?
Sugar, yes please
Suiker, alsjeblieft
Won’t you come and put it down on me?
Wil je niet komen en het op me leggen?
I’m right here, ’cause I need
Ik ben hier omdat ik het nodig heb
Little love, a little sympathy
Weinig liefde, een beetje sympathie
Yeah, you show me good loving, make it alright
ja, je toont me goed liefhebbend, maak het goed
Need a little sweetness in my life
Een beetje zoetigheid in mijn leven nodig
Your sugar, yes please
Je suiker, alsjeblieft
Won’t you come and put it down on me?
Wil je niet komen en het op mij leggen?