Marshmello – Proud Tekst Piosenki Tłumaczenie po Polsku

Hold on, hear me out
Poczekaj, wysłuchaj mnie
Empty rooms can be so loud
Puste pokoje mogą być tak głośne
I just wanna let you know I’m proud
Chcę tylko powiedzieć, że jestem dumny
I just wanna let you know I’m proud
Chcę tylko powiedzieć, że jestem dumny
Close your eyes, tune them out
Zamknij oczy, wyreguluj je
You’re right here, with me now
jesteś tutaj, ze mną teraz
I just wanna let you know I’m proud
Chcę tylko powiedzieć, że jestem dumny
I just wanna let you know I’m proud
Chcę tylko powiedzieć, że jestem dumny

I just wanna let you know I’m proud
Chcę tylko powiedzieć, że jestem dumny
I just wanna let you know I’m proud
Chcę tylko powiedzieć, że jestem dumny
I just wanna let you know I’m proud
Chcę tylko powiedzieć, że jestem dumny

I just wanna let you know I’m proud
Chcę tylko powiedzieć, że jestem dumny
I just wanna let you know I’m proud
Chcę tylko powiedzieć, że jestem dumny

(I just wanna let you know)
(Chcę wam tylko powiedzieć)
(I just wanna let you know)
(Chcę wam tylko powiedzieć)
(I just wanna let you know)
(Chcę wam tylko powiedzieć)

Hold on, hear me out
Poczekaj, wysłuchaj mnie
Empty rooms can be so loud
Puste pokoje mogą być tak głośne
I just wanna let you know I’m proud
Chcę tylko powiedzieć, że jestem dumny
I just wanna let you know I’m proud
Chcę tylko powiedzieć, że jestem dumny
Close your eyes, tune them out
Zamknij oczy, wyreguluj je
You’re right here, with me now
jesteś tutaj, ze mną teraz
I just wanna let you know I’m proud
Chcę tylko powiedzieć, że jestem dumny
I just wanna let you know I’m proud
Chcę tylko powiedzieć, że jestem dumny

I just wanna let you know I’m proud
Chcę tylko powiedzieć, że jestem dumny
I just wanna let you know I’m proud
Chcę tylko powiedzieć, że jestem dumny

(I just wanna let you know)
(Chcę wam tylko powiedzieć)
(I just wanna let you know)
(Chcę wam tylko powiedzieć)
(I just wanna let you know)
(Chcę wam tylko powiedzieć)
I just wanna let you know I’m proud
Chcę tylko powiedzieć, że jestem dumny

Hold on, hear me out
Poczekaj, wysłuchaj mnie
Empty rooms can be so loud
Puste pokoje mogą być tak głośne
I just wanna let you know I’m proud
Chcę tylko powiedzieć, że jestem dumny
I just wanna let you know I’m proud
Chcę tylko powiedzieć, że jestem dumny
Close your eyes, tune them out
Zamknij oczy, wyreguluj je
You’re right here, with me now
jesteś tutaj, ze mną teraz
I just wanna let you know I’m proud
Chcę tylko powiedzieć, że jestem dumny
I just wanna let you know I’m proud
Chcę tylko powiedzieć, że jestem dumny