Miley Cyrus – Mother’s Daughter şarkı sözleri türkçe çeviri

Hallelujah, I’m a freak, I’m a freak, hallelujah
sevinç, kızgınım, kızgınım, sevinç
Every day of the week, I’ma do ya like I want ya
Haftanın her günü seni istediğim gibi yapıyorum
I’m a Nile crocodile, a piranha
Ben bir timsahım, tehlikeli bir balık

Oh my God, she got the power
Aman Tanrım, gücü aldı
Oh, look at her, she got the power
Oh, ona bak, o gücü aldı
So, so, so
Yani, yani, yani

Don’t f*ck with my freedom
Özgürlüğümü rahatsız etme
I came up to get me some
Bana biraz almaya geldim
I’m nasty, I’m evil
Zararlıyım, kötüyüm
Must be something in the water or that I’m my mother’s daughter
Suda bir şey olmalı ya da annemin kızıyım.
Don’t f*ck with my freedom
Özgürlüğümü rahatsız etme
I came up to get me some
Bana biraz almaya geldim
I’m nasty, I’m evil
Zararlıyım, kötüyüm
Must be something in the water or that I’m my mother’s daughter
Suda bir şey olmalı ya da annemin kızıyım.

So, back up, back up, back up, back up, boy, ooh
Öyleyse geri çekil, geri çekil, geri çekil, geri dön evlat
Back up, back up, back up, back up, boy, ooh
Geri çekil, geri çekil, geri çekil, yedekle evlat

Hallelujah, I’m a witch, I’m a witch, hallelujah
sevinç, ben bir cadıyım, ben bir cadıyım, sevinin
Swish swish, I’m a three-point shooter, I blow through ya
Ben bir tetikçiyim, senin içinden geçiyorum
Like a hot wind out in the bayou, ya
Nehirdeki sıcak bir rüzgar gibi

Oh my God, she got the power
Aman Tanrım, gücü aldı
Well, look at her, she got the power
Şuna bak, gücü var.

Don’t f*ck with my freedom
Özgürlüğümü rahatsız etme
I came up to get me some
Bana biraz almaya geldim
I’m nasty, I’m evil
Zararlıyım, kötüyüm
Must be something in the water or that I’m my mother’s daughter
Suda bir şey olmalı ya da annemin kızıyım.
Don’t f*ck with my freedom
Özgürlüğümü rahatsız etme
I came up to get me some
Bana biraz almaya geldim
I’m nasty, I’m evil
Zararlıyım, kötüyüm
Must be something in the water or that I’m my mother’s daughter
Suda bir şey olmalı ya da annemin kızıyım.

So, back up, back up, back up, back up, boy, ooh
Öyleyse geri çekil, geri çekil, geri çekil, geri dön evlat
Back up, back up, back up, back up, boy, ooh
Geri çekil, geri çekil, geri çekil, yedekle evlat
Back up, back up, back up, back up, boy, ooh
Geri çekil, geri çekil, geri çekil, yedekle evlat
Back up, back up, back up, back up, boy, ooh
Geri çekil, geri çekil, geri çekil, yedekle evlat

My mama always told me that I’d make it
Annem her zaman başaracağımı söylerdi.
That I’d make it, so I made it
Yapacağım, bu yüzden yaptım
I put my back into and my heart in it
Sırtımı ve kalbimi içine koydum
So I did it, yeah, I did it
Bu yüzden yaptım, evet, yaptım
My mama always told me that I’d make it
Annem her zaman başaracağımı söylerdi.
That I’d make it, so I made it
Yapacağım, bu yüzden yaptım
I put my back into and my heart in it
Sırtımı ve kalbimi içine koydum
So I did it, yeah, I did it
Bu yüzden yaptım, evet, yaptım

Don’t f*ck with my freedom
Özgürlüğümü rahatsız etme
I came up to get me some
Bana biraz almaya geldim
I’m nasty, I’m evil
Zararlıyım, kötüyüm
Must be something in the water or that I’m my mother’s daughter
Suda bir şey olmalı ya da annemin kızıyım.

Don’t f*ck with my freedom
Özgürlüğümü rahatsız etme
Oh my God, oh my God
Aman Tanrım aman Tanrım
Don’t f*ck with my freedom
Özgürlüğümü rahatsız etme
Oh my God, oh my God
Aman Tanrım aman Tanrım
Don’t f*ck with my freedom
Özgürlüğümü rahatsız etme
Oh my God, oh my God
Aman Tanrım aman Tanrım
Don’t f*ck with my freedom
Özgürlüğümü rahatsız etme
Oh my God, oh my God
Aman Tanrım aman Tanrım
Swish swish, motherf*cker (Ow)
tatsız insan