Miley Cyrus – Mother’s Daughter Songtekst Vertaling Nederlands

Hallelujah, I’m a freak, I’m a freak, hallelujah
verheugen, ik ben boos, ik ben boos, verheug me
Every day of the week, I’ma do ya like I want ya
Elke dag van de week doe ik jou zoals ik jou wil
I’m a Nile crocodile, a piranha
Ik ben een krokodil, een gevaarlijke vis

Oh my God, she got the power
Oh mijn God, ze heeft de kracht
Oh, look at her, she got the power
Oh, kijk naar haar, zij heeft de kracht
So, so, so
Zo zo zo

Don’t f*ck with my freedom
Val mijn vrijheid niet in de weg
I came up to get me some
Ik kwam om me wat te halen
I’m nasty, I’m evil
Ik ben schadelijk, ik ben slecht
Must be something in the water or that I’m my mother’s daughter
Moet iets in het water zijn of dat ik mijn moeders dochter ben
Don’t f*ck with my freedom
Val mijn vrijheid niet in de weg
I came up to get me some
Ik kwam om me wat te halen
I’m nasty, I’m evil
Ik ben schadelijk, ik ben slecht
Must be something in the water or that I’m my mother’s daughter
Moet iets in het water zijn of dat ik mijn moeders dochter ben

So, back up, back up, back up, back up, boy, ooh
Dus een back-up maken, een back-up maken, een back-up maken, een back-up maken, jongen
Back up, back up, back up, back up, boy, ooh
Een back-up maken, een back-up maken, een back-up maken, een back-up maken, jongen

Hallelujah, I’m a witch, I’m a witch, hallelujah
verheugen, ik ben een heks, ik ben een heks, verheug me
Swish swish, I’m a three-point shooter, I blow through ya
Ik ben een schutter, ik blaas door je heen
Like a hot wind out in the bayou, ya
Als een hete wind in de rivier

Oh my God, she got the power
Oh mijn God, ze heeft de kracht
Well, look at her, she got the power
Wel, kijk naar haar, zij heeft de kracht

Don’t f*ck with my freedom
Val mijn vrijheid niet in de weg
I came up to get me some
Ik kwam om me wat te halen
I’m nasty, I’m evil
Ik ben schadelijk, ik ben slecht
Must be something in the water or that I’m my mother’s daughter
Moet iets in het water zijn of dat ik mijn moeders dochter ben
Don’t f*ck with my freedom
Val mijn vrijheid niet in de weg
I came up to get me some
Ik kwam om me wat te halen
I’m nasty, I’m evil
Ik ben schadelijk, ik ben slecht
Must be something in the water or that I’m my mother’s daughter
Moet iets in het water zijn of dat ik mijn moeders dochter ben

So, back up, back up, back up, back up, boy, ooh
Dus een back-up maken, een back-up maken, een back-up maken, een back-up maken, jongen
Back up, back up, back up, back up, boy, ooh
Een back-up maken, een back-up maken, een back-up maken, een back-up maken, jongen
Back up, back up, back up, back up, boy, ooh
Een back-up maken, een back-up maken, een back-up maken, een back-up maken, jongen
Back up, back up, back up, back up, boy, ooh
Een back-up maken, een back-up maken, een back-up maken, een back-up maken, jongen

My mama always told me that I’d make it
Mijn moeder vertelde me altijd dat ik het zou redden
That I’d make it, so I made it
Dat ik het zou halen, dus ik heb het gehaald
I put my back into and my heart in it
Ik steek mijn rug erin en mijn hart erin
So I did it, yeah, I did it
Dus ik deed het, ja, ik deed het
My mama always told me that I’d make it
Mijn moeder vertelde me altijd dat ik het zou redden
That I’d make it, so I made it
Dat ik het zou halen, dus ik heb het gehaald
I put my back into and my heart in it
Ik steek mijn rug erin en mijn hart erin
So I did it, yeah, I did it
Dus ik deed het, ja, ik deed het

Don’t f*ck with my freedom
Val mijn vrijheid niet in de weg
I came up to get me some
Ik kwam om me wat te halen
I’m nasty, I’m evil
Ik ben schadelijk, ik ben slecht
Must be something in the water or that I’m my mother’s daughter
Moet iets in het water zijn of dat ik mijn moeders dochter ben

Don’t f*ck with my freedom
Val mijn vrijheid niet in de weg
Oh my God, oh my God
Oh mijn God, oh mijn God
Don’t f*ck with my freedom
Val mijn vrijheid niet in de weg
Oh my God, oh my God
Oh mijn God, oh mijn God
Don’t f*ck with my freedom
Val mijn vrijheid niet in de weg
Oh my God, oh my God
Oh mijn God, oh mijn God
Don’t f*ck with my freedom
Val mijn vrijheid niet in de weg
Oh my God, oh my God
Oh mijn God, oh mijn God
Swish swish, motherf*cker (Ow)
onplezierig persoon