Miley Cyrus – Mother’s Daughter Tekst Piosenki Tłumaczenie po Polsku

Hallelujah, I’m a freak, I’m a freak, hallelujah
ciesz się, jestem szalony, jestem szalony, ciesz się
Every day of the week, I’ma do ya like I want ya
Każdego dnia tygodnia robię cię tak, jak chcę
I’m a Nile crocodile, a piranha
Jestem krokodylem, niebezpieczną rybą

Oh my God, she got the power
O mój Boże, ona ma moc
Oh, look at her, she got the power
Oh, spójrz na nią, ona ma moc
So, so, so
Więc, więc, więc

Don’t f*ck with my freedom
Nie przejmuj się moją wolnością
I came up to get me some
Przyszedłem po mnie
I’m nasty, I’m evil
Jestem szkodliwy, jestem zły
Must be something in the water or that I’m my mother’s daughter
Musi być czymś w wodzie lub że jestem córką mojej matki
Don’t f*ck with my freedom
Nie przejmuj się moją wolnością
I came up to get me some
Przyszedłem po mnie
I’m nasty, I’m evil
Jestem szkodliwy, jestem zły
Must be something in the water or that I’m my mother’s daughter
Musi być czymś w wodzie lub że jestem córką mojej matki

So, back up, back up, back up, back up, boy, ooh
Więc cofnij się, cofnij, cofnij się, cofnij się, chłopcze
Back up, back up, back up, back up, boy, ooh
Kopię zapasową, kopię zapasową, kopię zapasową, kopię zapasową, chłopcze

Hallelujah, I’m a witch, I’m a witch, hallelujah
radujcie się, jestem czarownicą, jestem czarownicą, radujcie się
Swish swish, I’m a three-point shooter, I blow through ya
Jestem strzelcem, przepuszczam cię
Like a hot wind out in the bayou, ya
Jak gorący wiatr w rzece

Oh my God, she got the power
O mój Boże, ona ma moc
Well, look at her, she got the power
Cóż, spójrz na nią, ona ma moc

Don’t f*ck with my freedom
Nie przejmuj się moją wolnością
I came up to get me some
Przyszedłem po mnie
I’m nasty, I’m evil
Jestem szkodliwy, jestem zły
Must be something in the water or that I’m my mother’s daughter
Musi być czymś w wodzie lub że jestem córką mojej matki
Don’t f*ck with my freedom
Nie przejmuj się moją wolnością
I came up to get me some
Przyszedłem po mnie
I’m nasty, I’m evil
Jestem szkodliwy, jestem zły
Must be something in the water or that I’m my mother’s daughter
Musi być czymś w wodzie lub że jestem córką mojej matki

So, back up, back up, back up, back up, boy, ooh
Więc cofnij się, cofnij, cofnij się, cofnij się, chłopcze
Back up, back up, back up, back up, boy, ooh
Kopię zapasową, kopię zapasową, kopię zapasową, kopię zapasową, chłopcze
Back up, back up, back up, back up, boy, ooh
Kopię zapasową, kopię zapasową, kopię zapasową, kopię zapasową, chłopcze
Back up, back up, back up, back up, boy, ooh
Kopię zapasową, kopię zapasową, kopię zapasową, kopię zapasową, chłopcze

My mama always told me that I’d make it
Moja mama zawsze mi mówiła, że ​​to zrobię
That I’d make it, so I made it
Że to zrobię, więc to zrobiłem
I put my back into and my heart in it
Wkładam plecy i moje serce w to
So I did it, yeah, I did it
Zrobiłem to, tak, zrobiłem to
My mama always told me that I’d make it
Moja mama zawsze mi mówiła, że ​​to zrobię
That I’d make it, so I made it
Że to zrobię, więc to zrobiłem
I put my back into and my heart in it
Wkładam plecy i moje serce w to
So I did it, yeah, I did it
Zrobiłem to, tak, zrobiłem to

Don’t f*ck with my freedom
Nie przejmuj się moją wolnością
I came up to get me some
Przyszedłem po mnie
I’m nasty, I’m evil
Jestem szkodliwy, jestem zły
Must be something in the water or that I’m my mother’s daughter
Musi być czymś w wodzie lub że jestem córką mojej matki

Don’t f*ck with my freedom
Nie przejmuj się moją wolnością
Oh my God, oh my God
O mój Boże, o mój Boże
Don’t f*ck with my freedom
Nie przejmuj się moją wolnością
Oh my God, oh my God
O mój Boże, o mój Boże
Don’t f*ck with my freedom
Nie przejmuj się moją wolnością
Oh my God, oh my God
O mój Boże, o mój Boże
Don’t f*ck with my freedom
Nie przejmuj się moją wolnością
Oh my God, oh my God
O mój Boże, o mój Boże
Swish swish, motherf*cker (Ow)
nieprzyjemna osoba

About admin

Check Also

Taylor Swift – Cardigan Tekst Piosenki Tłumaczenie Polskie

Watch this video on YouTube Cardigan Tekst Piosenki Tłumaczenie Vintage tee, brand new phoneKoszulka vintage, …