Miley Cyrus – Mother’s Daughter Versuri Traduse în Română

Hallelujah, I’m a freak, I’m a freak, hallelujah
Bucură-te, sunt supărat, sunt supărat, mă bucur
Every day of the week, I’ma do ya like I want ya
În fiecare zi a săptămânii, vă fac cum vreau eu
I’m a Nile crocodile, a piranha
Sunt un crocodil, un pește periculos

Oh my God, she got the power
Doamne, a primit puterea
Oh, look at her, she got the power
Oh, uită-te la ea, a primit puterea
So, so, so
Asa asa asa

Don’t f*ck with my freedom
Nu mă deranjează libertatea
I came up to get me some
Am venit să-mi dau niște
I’m nasty, I’m evil
Sunt dăunătoare, sunt rău
Must be something in the water or that I’m my mother’s daughter
Trebuie să fie ceva în apă sau că eu sunt fiica mamei mele
Don’t f*ck with my freedom
Nu mă deranjează libertatea
I came up to get me some
Am venit să-mi dau niște
I’m nasty, I’m evil
Sunt dăunătoare, sunt rău
Must be something in the water or that I’m my mother’s daughter
Trebuie să fie ceva în apă sau că eu sunt fiica mamei mele

So, back up, back up, back up, back up, boy, ooh
Deci, înapoi, înapoi, înapoi, înapoi, băiete
Back up, back up, back up, back up, boy, ooh
Înapoi, înapoi, înapoi, înapoi, băiete

Hallelujah, I’m a witch, I’m a witch, hallelujah
bucura-te, sunt vrăjitoare, sunt vrăjitoare, mă bucur
Swish swish, I’m a three-point shooter, I blow through ya
Sunt un împușcătător, te dau prin tine
Like a hot wind out in the bayou, ya
Ca un vânt fierbinte în râu

Oh my God, she got the power
Doamne, a primit puterea
Well, look at her, she got the power
Uită-te la ea, a primit puterea

Don’t f*ck with my freedom
Nu mă deranjează libertatea
I came up to get me some
Am venit să-mi dau niște
I’m nasty, I’m evil
Sunt dăunătoare, sunt rău
Must be something in the water or that I’m my mother’s daughter
Trebuie să fie ceva în apă sau că eu sunt fiica mamei mele
Don’t f*ck with my freedom
Nu mă deranjează libertatea
I came up to get me some
Am venit să-mi dau niște
I’m nasty, I’m evil
Sunt dăunătoare, sunt rău
Must be something in the water or that I’m my mother’s daughter
Trebuie să fie ceva în apă sau că eu sunt fiica mamei mele

So, back up, back up, back up, back up, boy, ooh
Deci, înapoi, înapoi, înapoi, înapoi, băiete
Back up, back up, back up, back up, boy, ooh
Înapoi, înapoi, înapoi, înapoi, băiete
Back up, back up, back up, back up, boy, ooh
Înapoi, înapoi, înapoi, înapoi, băiete
Back up, back up, back up, back up, boy, ooh
Înapoi, înapoi, înapoi, înapoi, băiete

My mama always told me that I’d make it
Mama mi-a spus mereu că o să reușesc
That I’d make it, so I made it
Că aș reuși, așa că am reușit
I put my back into and my heart in it
M-am întors și inima mea în ea
So I did it, yeah, I did it
Așa că am făcut-o, da, am făcut-o
My mama always told me that I’d make it
Mama mi-a spus mereu că o să reușesc
That I’d make it, so I made it
Că aș reuși, așa că am reușit
I put my back into and my heart in it
M-am întors și inima mea în ea
So I did it, yeah, I did it
Așa că am făcut-o, da, am făcut-o

Don’t f*ck with my freedom
Nu mă deranjează libertatea
I came up to get me some
Am venit să-mi dau niște
I’m nasty, I’m evil
Sunt dăunătoare, sunt rău
Must be something in the water or that I’m my mother’s daughter
Trebuie să fie ceva în apă sau că eu sunt fiica mamei mele

Don’t f*ck with my freedom
Nu mă deranjează libertatea
Oh my God, oh my God
Dumnezeule, Dumnezeule
Don’t f*ck with my freedom
Nu mă deranjează libertatea
Oh my God, oh my God
Dumnezeule, Dumnezeule
Don’t f*ck with my freedom
Nu mă deranjează libertatea
Oh my God, oh my God
Dumnezeule, Dumnezeule
Don’t f*ck with my freedom
Nu mă deranjează libertatea
Oh my God, oh my God
Dumnezeule, Dumnezeule
Swish swish, motherf*cker (Ow)
persoană neplăcută