Miley Cyrus – Slide Away Tekst Piosenki Tłumaczenie po Polsku

Woo-ooh, woo-ooh, woo-ooh
Woo-oh, woo-oh, woo-oh
Woo-ooh, woo-ooh, woo-ooh
Woo-oh, woo-oh, woo-oh

Once upon a time
Pewnego razu
It was paradise
To był raj
Once upon a time
Pewnego razu
I was paralyzed
Byłem sparaliżowany
Think I’m gonna miss these harbor lights
Myślę, że tęsknię za światłami portowymi
But it’s time to let it go
Ale czas odpuścić
Once upon a time
Pewnego razu
It was made for us
Został stworzony dla nas
Woke up one day, it had turned to dust
Obudziłem się pewnego dnia, zamieniło się w pył
Baby, we were found, but now we’re lost
Kochanie, znaleziono nas, ale teraz się zgubiliśmy
So it’s time to let it go
Czas więc odpuścić

I want my house in the hills
Chcę mój dom na wzgórzach
Don’t want the whiskey and pills
Nie chcę whisky i pigułek
I don’t give up easily
Nie poddaję się łatwo
But I don’t think I’m down
Ale nie wydaje mi się, że jestem przygnębiony

So won’t you slide away?
Więc nie odejdziesz?
Back to the ocean, I’ll go back to the city lights
Wracając do oceanu, wrócę do świateł miasta
So won’t you slide away?
Więc nie odejdziesz?
Back to the ocean, la-la-la, you’ll slide away
Wracając do oceanu, odejdziesz
So won’t you slide away?
Więc nie odejdziesz?
Back to the ocean, I’ll go back to the city lights
Wracając do oceanu, wrócę do świateł miasta
So won’t you slide away?
Więc nie odejdziesz?
Back to the ocean, la-la-la, you’ll slide away
Wracając do oceanu, odejdziesz

Once upon a time
Pewnego razu
It was paradise
To był raj
Once upon a time
Pewnego razu
I was paralyzed
Byłem sparaliżowany
Think I’m gonna miss these harbor lights
Myślę, że tęsknię za tymi światłami portowymi
But it’s time to let it go
Ale czas odpuścić
Once upon a time
Pewnego razu
It was made for us (For us)
Został stworzony dla nas
Woke up one day, it had turned to dust
Obudziłem się pewnego dnia, zamieniło się w pył
Baby, we were found, but now we’re lost
Kochanie, znaleziono nas, ale teraz się zgubiliśmy
So it’s time to let it go
Czas więc odpuścić

Move on, we’re not 17
Ruszaj się, nie mamy teraz siedemnastu lat
I’m not who I used to be
Nie jestem tym, kim byłam
You say that everything changed
Mówisz, że wszystko się zmieniło
You’re right, we’re grown now
masz rację, jesteśmy teraz dorosli

So won’t you slide away?
Więc nie odejdziesz?
Back to the ocean, I’ll go back to the city lights
Wracając do oceanu, wrócę do świateł miasta
So won’t you slide away?
Więc nie odejdziesz?
Back to the ocean, la-la-la, you’ll slide away
Wracając do oceanu, odejdziesz
So won’t you slide away?
Więc nie odejdziesz?
Back to the ocean, I’ll go back to the city lights
Wracając do oceanu, wrócę do świateł miasta
So won’t you slide away?
Więc nie odejdziesz?
Back to the ocean, la-la-la, you’ll slide away
Wracając do oceanu, odejdziesz

Move on, we’re not 17
Ruszaj się, nie mamy teraz siedemnastu lat
I’m not who I used to be
Nie jestem tym, kim byłam
You say that everything changed
Mówisz, że wszystko się zmieniło
You’re right, we’re grown now
masz rację, jesteśmy teraz dorosli