Miley Cyrus – Slide Away Text Písně Překlad v Český


Woo-ooh, woo-ooh, woo-ooh
Woo-oh, woo-oh, woo-oh
Woo-ooh, woo-ooh, woo-ooh
Woo-oh, woo-oh, woo-oh

Once upon a time
Bylo nebylo
It was paradise
Byl to ráj
Once upon a time
Bylo nebylo
I was paralyzed
Byl jsem ochrnutý
Think I’m gonna miss these harbor lights
Myslím, že mi budou chybět tato přístavní světla
But it’s time to let it go
Ale je čas to nechat jít
Once upon a time
Bylo nebylo
It was made for us
Byl vyroben pro nás
Woke up one day, it had turned to dust
Jednoho dne se probudil, proměnil se v prach
Baby, we were found, but now we’re lost
Baby, našli jsme se, ale teď jsme ztraceni
So it’s time to let it go
Je tedy čas to nechat jít

I want my house in the hills
Chci svůj dům v kopcích
Don’t want the whiskey and pills
Nechtějí whisky a prášky
I don’t give up easily
Snadno se nevzdávám
But I don’t think I’m down
Ale nemyslím si, že jsem doleSo won’t you slide away?
Takže neodejdeš?
Back to the ocean, I’ll go back to the city lights
Zpátky k oceánu se vrátím zpět k městským světlům
So won’t you slide away?
Takže neodejdeš?
Back to the ocean, la-la-la, you’ll slide away
Zpátky do oceánu odejdete
So won’t you slide away?
Takže neodejdeš?
Back to the ocean, I’ll go back to the city lights
Zpátky k oceánu se vrátím zpět k městským světlům
So won’t you slide away?
Takže neodejdeš?
Back to the ocean, la-la-la, you’ll slide away
Zpátky do oceánu odejdete

Once upon a time
Bylo nebylo
It was paradise
Byl to ráj
Once upon a time
Bylo nebylo
I was paralyzed
Byl jsem ochrnutý
Think I’m gonna miss these harbor lights
Myslíš, že mi ta světla v přístavu budou chybět
But it’s time to let it go
Ale je čas to nechat jít
Once upon a time
Bylo nebylo
It was made for us (For us)
Byl vyroben pro nás
Woke up one day, it had turned to dust
Jednoho dne se probudil, proměnil se v prach
Baby, we were found, but now we’re lost
Baby, našli jsme se, ale teď jsme ztraceni
So it’s time to let it go
Je tedy čas to nechat jít

Move on, we’re not 17
Pokračuj, teď nám není sedmnáct
I’m not who I used to be
Nejsem tím, kým jsem byl
You say that everything changed
Říkáte, že se všechno změnilo
You’re right, we’re grown now
máte pravdu, nyní jsme dospělí

So won’t you slide away?
Takže neodejdeš?
Back to the ocean, I’ll go back to the city lights
Zpátky k oceánu se vrátím k městským světlům
So won’t you slide away?
Takže neodejdeš?
Back to the ocean, la-la-la, you’ll slide away
Zpátky do oceánu odejdete
So won’t you slide away?
Takže neodejdeš?
Back to the ocean, I’ll go back to the city lights
Zpátky k oceánu se vrátím k městským světlům
So won’t you slide away?
Takže neodejdeš?
Back to the ocean, la-la-la, you’ll slide away
Zpátky do oceánu odejdete

Move on, we’re not 17
Pokračuj, teď nám není sedmnáct
I’m not who I used to be
Nejsem tím, kým jsem byl
You say that everything changed
Říkáte, že se všechno změnilo
You’re right, we’re grown now
máte pravdu, nyní jsme dospělí

Close