MKTO – How Can I Forget dalszöveg fordítás magyarul

You wore that white sundress, smoked a clove cigarette
A fehér ruhát viselted, füstölt cigarettát füstöltöttél
Danced barefoot and your hair was a mess
Táncolt mezítláb és a hajad rendetlen volt
You drove a Jeep Cherokee but no money for gas
Te vezetett egy Jeep Cherokee-t, de nincs pénz az üzemanyagért
Coulda looked at you all day long, all day long
Egész nap egész nap ránézett volna rád
You tried to downplay your beauty but you couldn’t fool me
Megpróbálta csökkenteni a szépségét, de nem tehetett meg
You tried to play like you’re tough but you grew up by the beach
Megpróbáltok olyan jól játszani, mint te, de a tengerparton nőtt fel
Said you hated the world but somehow you liked me
Mondta, hogy gyűlölte a világot, de valahogy tetszett nekem
Coulda looked at you all night long, all night long
Egész éjjel egész éjjel, egész éjjel
Coulda looked at you all night long, all night long
Egész éjjel egész éjjel, egész éjjel

How can I forget you in the morning?
Hogyan reggel elfelejthetek?
How can I forget you?
Hogy felejthetnélek el?
I was dreaming you were standing there wearing my t-shirt
Azt álmodtam, hogy ott állsz ott a pólómban
Wishing that you could still be here
Kívánva, hogy még mindig itt lehetsz
How can I forget? I can’t, I can’t
Hogy felejthetném el? Nem tudom, nem tudom
How can I forget? I can’t, I can’t
Hogy felejthetném el? Nem tudom, nem tudom

Ran ten blocks in the rain, girl
Tíz kőtömb esett az esőben, lány
Train ain’t running this late, girl
A vonat nem fut le későn, kislány
You the only one to do me like that
Te vagy az egyetlen, aki így tenné
Why you biting on your lip like that? (Don’t stop)
Miért harapsz az ajkádra? (Ne hagyja abba)
Falling through that doorway, stopping this ain’t no way
Az ajtón keresztül esik, és ennek megakadályozása semmilyen módon nem lehetséges
(Okay, smoke break)
(Oké, füstszünet)
I shut my eyes for a second you were gone, gone, gone
Egy pillanatra becsuktam a szemem, hogy eltűntél, eltűntél
Now I’m thinking ’bout you all night long, all night long
Most egész éjjel egész éjszaka gondolok rád

How can I forget you in the morning?
Hogyan reggel elfelejthetek?
How can I forget you?
Hogy felejthetnélek el?
I was dreaming you were standing there wearing my t-shirt
Azt álmodtam, hogy ott állsz ott a pólómban
Wishing that you could still be here
Kívánva, hogy még mindig itt lehetsz
How can I forget? I can’t, I can’t
Hogy felejthetném el? Nem tudom, nem tudom
How can I forget? I can’t, I can’t
Hogy felejthetném el? Nem tudom, nem tudom

You wore that white sundress, smoked a clove cigarette
A fehér ruhát viselted, füstölt cigarettát füstöltöttél
Danced barefoot and your hair was a mess
Táncolt mezítláb és a hajad rendetlen volt
Let you slip through my fingers but you’re stuck in my head
Hadd csúsztasson át az ujjaimon, de a fejemben ragadtál
And I’ll be thinking ’bout you for so long, for so long
És sokáig olyan régen gondolok rád

How can I forget you in the morning?
Hogyan reggel elfelejthetek?
How can I forget you?
Hogy felejthetnélek el?
I was dreaming you were standing there wearing my t-shirt
Azt álmodtam, hogy ott állsz ott a pólómban
Wishing that you could still be here
Kívánva, hogy még mindig itt lehetsz
How can I forget? I can’t, I can’t
Hogy felejthetném el? Nem tudom, nem tudom
How can I forget? I can’t, I can’t
Hogy felejthetném el? Nem tudom, nem tudom
I was dreaming you were standing there wearing my t-shirt
Azt álmodtam, hogy ott állsz ott a pólómban
Wishing that you could still be here
Kívánva, hogy még mindig itt lehetsz
How can I forget? I can’t, I can’t
Hogy felejthetném el? Nem tudom, nem tudom
How can I forget? I can’t, I can’t
Hogy felejthetném el? Nem tudom, nem tudom
How can I forget?
Hogy felejthetném el?