MKTO – How Can I Forget Songtekst Vertaling Nederlands

You wore that white sundress, smoked a clove cigarette
Je droeg die witte jurk, rookte een kruidnagel sigaret
Danced barefoot and your hair was a mess
Gedanst op blote voeten en je haar was een zooitje
You drove a Jeep Cherokee but no money for gas
Je hebt een Jeep Cherokee gereden, maar geen geld voor brandstof
Coulda looked at you all day long, all day long
Ik had je de hele dag kunnen aankijken, de hele dag door
You tried to downplay your beauty but you couldn’t fool me
Je probeerde je schoonheid te bagatelliseren, maar je kon me niet voor de gek houden
You tried to play like you’re tough but you grew up by the beach
Je probeerde te spelen alsof je stoer bent, maar je bent opgegroeid aan het strand
Said you hated the world but somehow you liked me
Zei dat je de wereld haatte maar op de een of andere manier hield je van mij
Coulda looked at you all night long, all night long
Ik had je de hele nacht kunnen aankijken, de hele nacht door
Coulda looked at you all night long, all night long
Ik had je de hele nacht kunnen aankijken, de hele nacht door

How can I forget you in the morning?
Hoe kan ik je morgenochtend vergeten?
How can I forget you?
Hoe kan ik je vergeten?
I was dreaming you were standing there wearing my t-shirt
Ik droomde dat je daar stond met mijn t-shirt aan
Wishing that you could still be here
Ik wens dat je hier nog steeds zou kunnen zijn
How can I forget? I can’t, I can’t
Hoe kan ik vergeten? Ik kan het niet, ik kan het niet
How can I forget? I can’t, I can’t
Hoe kan ik vergeten? Ik kan het niet, ik kan het niet

Ran ten blocks in the rain, girl
Liep tien blokken in de regen, meid
Train ain’t running this late, girl
De trein rijdt niet zo laat, meid
You the only one to do me like that
Jij de enige die me zo doet
Why you biting on your lip like that? (Don’t stop)
Waarom bijt je zo op je lip? (Stop niet)
Falling through that doorway, stopping this ain’t no way
Als je door die doorgang valt, kan dit stoppen op geen enkele manier
(Okay, smoke break)
(Oké, rookpauze)
I shut my eyes for a second you were gone, gone, gone
Ik sloot mijn ogen voor een seconde dat je weg was, weg, weg
Now I’m thinking ’bout you all night long, all night long
Nu denk ik de hele nacht aan u, de hele nacht lang

How can I forget you in the morning?
Hoe kan ik je morgenochtend vergeten?
How can I forget you?
Hoe kan ik je vergeten?
I was dreaming you were standing there wearing my t-shirt
Ik droomde dat je daar stond met mijn t-shirt aan
Wishing that you could still be here
Ik wens dat je hier nog steeds zou kunnen zijn
How can I forget? I can’t, I can’t
Hoe kan ik vergeten? Ik kan het niet, ik kan het niet
How can I forget? I can’t, I can’t
Hoe kan ik vergeten? Ik kan het niet, ik kan het niet

You wore that white sundress, smoked a clove cigarette
Je droeg die witte jurk, rookte een kruidnagel sigaret
Danced barefoot and your hair was a mess
Gedanst op blote voeten en je haar was een zooitje
Let you slip through my fingers but you’re stuck in my head
Laat je door mijn vingers glijden, maar je zit vast in mijn hoofd
And I’ll be thinking ’bout you for so long, for so long
En ik zal zo lang aan je blijven denken, zo lang

How can I forget you in the morning?
Hoe kan ik je morgenochtend vergeten?
How can I forget you?
Hoe kan ik je vergeten?
I was dreaming you were standing there wearing my t-shirt
Ik droomde dat je daar stond met mijn t-shirt aan
Wishing that you could still be here
Ik wens dat je hier nog steeds zou kunnen zijn
How can I forget? I can’t, I can’t
Hoe kan ik vergeten? Ik kan het niet, ik kan het niet
How can I forget? I can’t, I can’t
Hoe kan ik vergeten? Ik kan het niet, ik kan het niet
I was dreaming you were standing there wearing my t-shirt
Ik droomde dat je daar stond met mijn t-shirt aan
Wishing that you could still be here
Ik wens dat je hier nog steeds zou kunnen zijn
How can I forget? I can’t, I can’t
Hoe kan ik vergeten? Ik kan het niet, ik kan het niet
How can I forget? I can’t, I can’t
Hoe kan ik vergeten? Ik kan het niet, ik kan het niet
How can I forget?
Hoe kan ik vergeten?

About admin

Check Also

Taylor Swift – Cardigan Songtekst Vertaling Nederlands

Watch this video on YouTube Cardigan Songtekst Vertaling Vintage tee, brand new phoneVintage t-shirt, gloednieuwe …