MKTO – How Can I Forget Tekst Piosenki Tłumaczenie na Polski

You wore that white sundress, smoked a clove cigarette
Nosiłeś tę białą suknię, paliłeś papierosa z goździkami
Danced barefoot and your hair was a mess
Zatańczyłam boso, a twoje włosy były bałaganem
You drove a Jeep Cherokee but no money for gas
Jeździłeś Jeepem Cherokee, ale nie masz pieniędzy na paliwo
Coulda looked at you all day long, all day long
Mogłoby patrzeć na ciebie przez cały dzień, przez cały dzień
You tried to downplay your beauty but you couldn’t fool me
Próbowałeś zbagatelizować swoje piękno, ale nie mogłeś mnie oszukać
You tried to play like you’re tough but you grew up by the beach
Próbowałeś grać jak jesteś twardy, ale dorastałeś przy plaży
Said you hated the world but somehow you liked me
Powiedział, że nienawidzisz świata, ale jakoś mnie polubiłeś
Coulda looked at you all night long, all night long
Mogłoby patrzeć na ciebie całą noc, całą noc
Coulda looked at you all night long, all night long
Mogłoby patrzeć na ciebie całą noc, całą noc

How can I forget you in the morning?
Jak mogę o tobie zapomnieć rano?
How can I forget you?
Jak mogę cię zapomnieć?
I was dreaming you were standing there wearing my t-shirt
Śniło mi się, że stoisz tam, mając na sobie mój t-shirt
Wishing that you could still be here
Żałuję, że nadal możesz tu być
How can I forget? I can’t, I can’t
Jak mogę zapomnieć? Nie mogę, nie mogę
How can I forget? I can’t, I can’t
Jak mogę zapomnieć? Nie mogę, nie mogę

Ran ten blocks in the rain, girl
Przebiegł dziesięć klocków w deszczu, dziewczyno
Train ain’t running this late, girl
Pociąg nie pracuje tak późno, dziewczyno
You the only one to do me like that
Tylko ty mnie tak robisz
Why you biting on your lip like that? (Don’t stop)
Dlaczego ugryziesz swoją wargę w ten sposób? (Nie przestawaj)
Falling through that doorway, stopping this ain’t no way
Wpadając przez te drzwi, zatrzymując to, nie ma mowy
(Okay, smoke break)
(Dobra, przerwa na dym)
I shut my eyes for a second you were gone, gone, gone
Zamknąłem oczy na sekundę, kiedy cię nie było, odeszło, odeszło
Now I’m thinking ’bout you all night long, all night long
Teraz myślę o tobie całą noc, całą noc

How can I forget you in the morning?
Jak mogę o tobie zapomnieć rano?
How can I forget you?
Jak mogę cię zapomnieć?
I was dreaming you were standing there wearing my t-shirt
Śniło mi się, że stoisz tam, mając na sobie mój t-shirt
Wishing that you could still be here
Żałuję, że nadal możesz tu być
How can I forget? I can’t, I can’t
Jak mogę zapomnieć? Nie mogę, nie mogę
How can I forget? I can’t, I can’t
Jak mogę zapomnieć? Nie mogę, nie mogę

You wore that white sundress, smoked a clove cigarette
Nosiłeś tę białą suknię, paliłeś papierosa z goździkami
Danced barefoot and your hair was a mess
Zatańczyłam boso, a twoje włosy były bałaganem
Let you slip through my fingers but you’re stuck in my head
Pozwól, że prześlizgniesz się przez palce, ale utkniesz w mojej głowie
And I’ll be thinking ’bout you for so long, for so long
I będę tak długo myślał o tobie, tak długo

How can I forget you in the morning?
Jak mogę o tobie zapomnieć rano?
How can I forget you?
Jak mogę cię zapomnieć?
I was dreaming you were standing there wearing my t-shirt
Śniło mi się, że stoisz tam, mając na sobie mój t-shirt
Wishing that you could still be here
Żałuję, że nadal możesz tu być
How can I forget? I can’t, I can’t
Jak mogę zapomnieć? Nie mogę, nie mogę
How can I forget? I can’t, I can’t
Jak mogę zapomnieć? Nie mogę, nie mogę
I was dreaming you were standing there wearing my t-shirt
Śniło mi się, że stoisz tam, mając na sobie mój t-shirt
Wishing that you could still be here
Żałuję, że nadal możesz tu być
How can I forget? I can’t, I can’t
Jak mogę zapomnieć? Nie mogę, nie mogę
How can I forget? I can’t, I can’t
Jak mogę zapomnieć? Nie mogę, nie mogę
How can I forget?
Jak mogę zapomnieć?

Published
Categorized as Polish