Mumford and Sons – Guiding Light dalszöveg fordítás magyarul

1, 2, 3
egy kettő három

All day permanent red
Egész nap állandó piros
The glaze on my eyes
A méz a szememben
When I heard your voice
Amikor hallottam a hangodat
The distance caught me by surprise again
Megint meglepett a távolság

And I know you claim
És tudom, hogy állítja
That you’re alright
Hogy rendben vagy
But fix your eyes on me
De nézd rám a szemed
I guess I’m all you have
Azt hiszem, én vagyok minden, aminek van
And I swear you’ll see the dawn again
És esküszöm, hogy újra látni fogja a hajnalt

Well I know I had it all on the line
Nos, tudom, hogy mindent a sorban találtam
But don’t just sit with folded hands and become blind
De ne csak csukott kézzel ülj, és vakokká válj
Cos even when there is no star in sight
Mert akkor is, ha nem látsz csillagot
You’ll always be my only guiding light
mindig az én egyetlen vezető fényem lesz

Relate to my youth
Az ifjúságomhoz kapcsolódjon
Well I’m still in awe of you
Nos, még mindig tiszteletteljes vagyok tőlem
Discover some new truth
Fedezzen fel néhány új igazságot
That was always wrapped around you
Ez mindig körülötted volt

But don’t just slip away
De ne csak csússzon el
In the night
Az éjszakában
Don’t just hurl
Ne csak dobja
Your words from on high
A szavai magasból

Well I know I had it all on the line
Nos, tudom, hogy mindent a sorban találtam
But don’t just sit with folded hands and become blind
De ne csak csukott kézzel ülj, és vakokká válj
Cos even when there is no star in sight
Mert akkor is, ha nem látsz csillagot
You’ll always be my only guiding light
mindig az én egyetlen vezető fényem lesz

If we come back and we’re broken
Ha visszajövünk és töröttek vagyunk
Unworthy and ashamed
Méltatlan és szégyellem
Give us something to believe in
Adjon nekünk valamit, amibe belegondolunk
And you know we’ll go your way
És tudod, hogy elmegyünk

Cos I know I had it all on the line
Mert tudom, hogy minden a sorban van
But don’t just sit with folded hands and become blind
De ne csak csukott kézzel ülj, és vakokká válj
Cos even when there is no star in sight
Mert akkor is, ha nem látsz csillagot
You’ll always be my only guiding light
mindig az én egyetlen vezető fényem lesz
And I know I had it all on the line
És tudom, hogy mindennek van a sorban
But don’t just sit with folded hands and become blind
De ne csak csukott kézzel ülj, és vakokká válj
Cos even when there is no star in sight
Mert akkor is, ha nem látsz csillagot
You’ll always be my only guiding light
mindig az én egyetlen vezető fényem lesz