Mumford and Sons – Guiding Light şarkı sözleri türkçe çeviri

1, 2, 3
bir, iki, üç

All day permanent red
Tüm gün kalıcı kırmızı
The glaze on my eyes
Gözlerimdeki sır
When I heard your voice
Sesini duyduğumda
The distance caught me by surprise again
Mesafe beni tekrar şaşırttı

And I know you claim
Ve biliyorum ki iddia ediyorsun
That you’re alright
İyisin
But fix your eyes on me
Ama gözlerini bana dik
I guess I’m all you have
Sanırım ben senin tüm sahip olduğum
And I swear you’ll see the dawn again
Ve yemin ederim tekrar şafağı göreceksin

Well I know I had it all on the line
Biliyorum, her şey bende vardı.
But don’t just sit with folded hands and become blind
Ama sadece katlanmış ellerle oturmayın ve körleşmeyin
Cos even when there is no star in sight
Çünkü görünürde hiç yıldız yokken bile
You’ll always be my only guiding light
sen her zaman benim tek yol gösterici ışığımsın

Relate to my youth
Gençliğimle ilgili
Well I’m still in awe of you
Eh, hala sana hayranım
Discover some new truth
Yeni gerçekleri keşfet
That was always wrapped around you
Bu her zaman etrafına sarılmıştı

But don’t just slip away
Ama sadece kayma
In the night
Gece
Don’t just hurl
Sadece atma
Your words from on high
Sözlerin yüksekte

Well I know I had it all on the line
Biliyorum, her şey bende vardı.
But don’t just sit with folded hands and become blind
Ama sadece katlanmış ellerle oturmayın ve körleşmeyin
Cos even when there is no star in sight
Çünkü görünürde hiç yıldız yokken bile
You’ll always be my only guiding light
sen her zaman benim tek yol gösterici ışığımsın

If we come back and we’re broken
Eğer geri gelirsek ve kırılırsak
Unworthy and ashamed
Değersiz ve utanç
Give us something to believe in
Bize inanacak bir şey ver
And you know we’ll go your way
Ve biliyorsun biz senin yoluna gideceğiz

Cos I know I had it all on the line
Çünkü biliyorum ki her şey bende vardı.
But don’t just sit with folded hands and become blind
Ama sadece katlanmış ellerle oturmayın ve körleşmeyin
Cos even when there is no star in sight
Çünkü görünürde hiç yıldız yokken bile
You’ll always be my only guiding light
sen her zaman benim tek yol gösterici ışığımsın
And I know I had it all on the line
Ve biliyorum her şey bende vardı
But don’t just sit with folded hands and become blind
Ama sadece katlanmış ellerle oturmayın ve körleşmeyin
Cos even when there is no star in sight
Çünkü görünürde hiç yıldız yokken bile
You’ll always be my only guiding light
sen her zaman benim tek yol gösterici ışığımsın

Published
Categorized as Turkish