MUSE – Pressure şarkı sözleri türkçe çeviri

I’m trapped and my back’s up against the wall
Ben tuzağa düştüm ve sırtım duvara yaslandı
I see no solution or exit out
Çıkmak için bir çözüm bulamıyorum
I’m grinding it out, no one can see
Taşınıyorum, kimse göremiyor
The pressure’s growing exponentially
Baskı sürekli büyüyor
I’m trying to keep up to speed with you
Seninle hız yapmaya devam ediyorum
Your lane changing is oscillating me
Kulübün değişmesi beni dalgalandırıyor
I’m hitting the ground and I’m sprinting
Yere çarpıyorum ve ben sprint ediyorum
I’m falling behind now I’m tuning out
Şimdi geride kalıyorum ayarlıyorum

Pressure building
Basınç inşa ediyor
Pressure building
Basınç inşa ediyor
Pressure building
Basınç inşa ediyor

Don’t push me
Beni zorlama
Don’t push me
Beni zorlama
Let me get off the ground
Yere düşmeme izin ver
To you I’m no longer bound
Senin için artık bağlı değilim
Don’t stop me, don’t choke me
Beni durdurma, beni boğma
I need you out of my head
Sana kafamın dışında ihtiyacım var
You got me close to the edge
Beni kenara yakın tuttun

I’m feeling the pressure
Baskıyı hissediyorum
I can’t break out
Patlayamıyorum
No one can hear me scream and shout
Kimse beni çığlık alamaz ve bağırır
Get out of my face, out of my mind
Yüzümden çık, aklımdan çık
I see your corruption
Yolsuzluğunu görüyorum
I’m not blind
Ben kör değilim
I’ll carry the burden and take the strain
Yükü taşıyacağım ve zorlanacağım
And when I am done I will make you pay
Ve işim bittiğinde sana ödeme yapacağım

Pressure building
Basınç inşa ediyor
Pressure building
Basınç inşa ediyor
Pressure building
Basınç inşa ediyor

Don’t push me
Beni zorlama
Don’t push me
Beni zorlama
Let me get off the ground
Yere düşmeme izin ver
To you I’m no longer bound
Senin için artık bağlı değilim
Don’t curb me
Beni kontrol etme
Don’t thwart me
Beni durdurma
I need you out of my head
Sana kafamın dışında ihtiyacım var
You got me close to the edge
Beni kenara yakın tuttun

Pressure building
Basınç inşa ediyor
Pressure building
Basınç inşa ediyor

Don’t push me
Beni zorlama
Don’t push me
Beni zorlama
Let me get off the ground
Yere düşmeme izin ver
To you I’m no longer bound
Senin için artık bağlı değilim
Don’t stop me
Beni durdurma
Don’t block me
Beni engelleme
I need you out of my head
Sana kafamın dışında ihtiyacım var
You got me close to the edge
Beni kenara yakın tuttun

Pressure building
Basınç inşa ediyor
Pressure building
Basınç inşa ediyor