MUSE – Pressure Songtekst Vertaling Nederlands

I’m trapped and my back’s up against the wall
Ik zit in de val en mijn rug is tegen de muur
I see no solution or exit out
Ik vind geen oplossing om te verlaten
I’m grinding it out, no one can see
Ik vermaal het, niemand kan het zien
The pressure’s growing exponentially
De druk groeit continu
I’m trying to keep up to speed with you
Ik probeer op de hoogte te blijven
Your lane changing is oscillating me
Je rijstrook verandert, oscilleert me
I’m hitting the ground and I’m sprinting
Ik raak de grond en ik sprint
I’m falling behind now I’m tuning out
Ik val achter nu stem ik af

Pressure building
Druk is aan het bouwen
Pressure building
Druk is aan het bouwen
Pressure building
Druk is aan het bouwen

Don’t push me
Duw me niet
Don’t push me
Duw me niet
Let me get off the ground
Laat me van de grond komen
To you I’m no longer bound
Voor jou ben ik niet langer gebonden
Don’t stop me, don’t choke me
Houd me niet tegen, stikt me niet
I need you out of my head
Ik heb je uit mijn hoofd nodig
You got me close to the edge
Je hebt me dichtbij de rand gebracht

I’m feeling the pressure
Ik voel de druk
I can’t break out
Ik kan niet ontsnappen
No one can hear me scream and shout
Niemand kan me horen gillen en schreeuwen
Get out of my face, out of my mind
Ga uit mijn gedachten, uit mijn gedachten
I see your corruption
Ik zie je corruptie
I’m not blind
Ik ben niet blind
I’ll carry the burden and take the strain
Ik zal de last dragen en de druk op me nemen
And when I am done I will make you pay
En als ik klaar ben, zal ik je laten betalen

Pressure building
Druk is aan het bouwen
Pressure building
Druk is aan het bouwen
Pressure building
Druk is aan het bouwen

Don’t push me
Duw me niet
Don’t push me
Duw me niet
Let me get off the ground
Laat me van de grond komen
To you I’m no longer bound
Voor jou ben ik niet langer gebonden
Don’t curb me
Beheer me niet
Don’t thwart me
Houd me niet tegen
I need you out of my head
Ik heb je uit mijn hoofd nodig
You got me close to the edge
Je hebt me dichtbij de rand gebracht

Pressure building
Druk is aan het bouwen
Pressure building
Druk is aan het bouwen

Don’t push me
Duw me niet
Don’t push me
Duw me niet
Let me get off the ground
Laat me van de grond komen
To you I’m no longer bound
Voor jou ben ik niet langer gebonden
Don’t stop me
Houd me niet tegen
Don’t block me
Blokkeer me niet
I need you out of my head
Ik heb je uit mijn hoofd nodig
You got me close to the edge
Je hebt me dichtbij de rand gebracht

Pressure building
Druk is aan het bouwen
Pressure building
Druk is aan het bouwen

Published
Categorized as Dutch