MUSE – Pressure Tekst Piosenki Tłumaczenie na Polski

I’m trapped and my back’s up against the wall
Jestem uwięziony, a moje plecy stoją pod ścianą
I see no solution or exit out
Nie znajduję rozwiązania, aby wyjść
I’m grinding it out, no one can see
Wycieram to, nikt nie widzi
The pressure’s growing exponentially
Nacisk stale rośnie
I’m trying to keep up to speed with you
Staram się nadążyć za tobą
Your lane changing is oscillating me
Twoja zmiana pasa mnie oscyluje
I’m hitting the ground and I’m sprinting
Uderzam w ziemię i biegam sprintem
I’m falling behind now I’m tuning out
Jestem już w tyle, teraz staję

Pressure building
Ciśnienie się buduje
Pressure building
Ciśnienie się buduje
Pressure building
Ciśnienie się buduje

Don’t push me
Nie pchaj mnie
Don’t push me
Nie pchaj mnie
Let me get off the ground
Pozwól mi zejść z ziemi
To you I’m no longer bound
Dla ciebie nie jestem już związany
Don’t stop me, don’t choke me
Nie zatrzymuj mnie, nie dław się
I need you out of my head
Potrzebuję cię z mojej głowy
You got me close to the edge
Masz mnie blisko krawędzi

I’m feeling the pressure
Czuję presję
I can’t break out
Nie mogę się wyrwać
No one can hear me scream and shout
Nikt nie słyszy, jak krzyczę i krzyczę
Get out of my face, out of my mind
Wydostań się z mojej twarzy, z mojego umysłu
I see your corruption
Widzę twoje zepsucie
I’m not blind
Nie jestem ślepy
I’ll carry the burden and take the strain
Będę dźwigał ciężar i odczuwam napięcie
And when I am done I will make you pay
A kiedy skończę, każę ci zapłacić

Pressure building
Ciśnienie się buduje
Pressure building
Ciśnienie się buduje
Pressure building
Ciśnienie się buduje

Don’t push me
Nie pchaj mnie
Don’t push me
Nie pchaj mnie
Let me get off the ground
Pozwól mi zejść z ziemi
To you I’m no longer bound
Dla ciebie nie jestem już związany
Don’t curb me
Nie kontroluj mnie
Don’t thwart me
Nie zatrzymuj mnie
I need you out of my head
Potrzebuję cię z mojej głowy
You got me close to the edge
Masz mnie blisko krawędzi

Pressure building
Ciśnienie się buduje
Pressure building
Ciśnienie się buduje

Don’t push me
Nie pchaj mnie
Don’t push me
Nie pchaj mnie
Let me get off the ground
Pozwól mi zejść z ziemi
To you I’m no longer bound
Dla ciebie nie jestem już związany
Don’t stop me
Nie zatrzymuj mnie
Don’t block me
Nie blokuj mnie
I need you out of my head
Potrzebuję cię z mojej głowy
You got me close to the edge
Masz mnie blisko krawędzi

Pressure building
Ciśnienie się buduje
Pressure building
Ciśnienie się buduje

Published
Categorized as Polish