MUSE – Pressure Text Piesne Preklad v Slovensky

I’m trapped and my back’s up against the wall
Som uviaznutý a moja chrbát je proti múru
I see no solution or exit out
Nenašiel som riešenie na opustenie
I’m grinding it out, no one can see
Rozmazávam to, nikto nevidí
The pressure’s growing exponentially
Tlak sa neustále zvyšuje
I’m trying to keep up to speed with you
Snažím sa udržať rýchlosť s tebou
Your lane changing is oscillating me
Vaša zmena jazdného pruhu ma osciluje
I’m hitting the ground and I’m sprinting
Strečím na zem a šprintám
I’m falling behind now I’m tuning out
Zostal som teraz za sebou

Pressure building
Vytvára sa tlak
Pressure building
Vytvára sa tlak
Pressure building
Vytvára sa tlak

Don’t push me
Nestláčajte ma
Don’t push me
Nestláčajte ma
Let me get off the ground
Dovoľte, aby som sa dostal z terénu
To you I’m no longer bound
Pre vás už nie som viazaný
Don’t stop me, don’t choke me
Nezastavuj ma, nedotýkaj ma
I need you out of my head
Potrebujem ťa z mojej hlavy
You got me close to the edge
Dostali ste ma na okraj

I’m feeling the pressure
Cítim tlak
I can’t break out
Nemôžem sa vyhnúť
No one can hear me scream and shout
Nikto ma nepočuje kričať a kričať
Get out of my face, out of my mind
Vypadni z mojej tváre, z mojej mysle
I see your corruption
Vidím tvoju korupciu
I’m not blind
Nie som slepá
I’ll carry the burden and take the strain
Budem niesť bremeno a brať napätie
And when I am done I will make you pay
A keď skončím, zaplatím vám

Pressure building
Vytvára sa tlak
Pressure building
Vytvára sa tlak
Pressure building
Vytvára sa tlak

Don’t push me
Nestláčajte ma
Don’t push me
Nestláčajte ma
Let me get off the ground
Dovoľte, aby som sa dostal z terénu
To you I’m no longer bound
Pre vás už nie som viazaný
Don’t curb me
Neovládajte ma
Don’t thwart me
Nezastavuj ma
I need you out of my head
Potrebujem ťa z mojej hlavy
You got me close to the edge
Dostali ste ma na okraj

Pressure building
Vytvára sa tlak
Pressure building
Vytvára sa tlak

Don’t push me
Nestláčajte ma
Don’t push me
Nestláčajte ma
Let me get off the ground
Dovoľte, aby som sa dostal z terénu
To you I’m no longer bound
Pre vás už nie som viazaný
Don’t stop me
Nezastavuj ma
Don’t block me
Neblokuj ma
I need you out of my head
Potrebujem ťa z mojej hlavy
You got me close to the edge
Dostali ste ma na okraj

Pressure building
Vytvára sa tlak
Pressure building
Vytvára sa tlak

Published
Categorized as Slovak