MUSE – Pressure Versuri Traduse în Română

I’m trapped and my back’s up against the wall
Sunt prins și spatele meu este împotriva peretelui
I see no solution or exit out
Nu găsesc o soluție pentru ieșire
I’m grinding it out, no one can see
Îl mănânc, nimeni nu poate vedea
The pressure’s growing exponentially
Presiunea crește continuu
I’m trying to keep up to speed with you
Încerc să țin pasul cu voi
Your lane changing is oscillating me
Banda dvs. de schimbare mă oscilează
I’m hitting the ground and I’m sprinting
Am lovit pământul și eu sprint
I’m falling behind now I’m tuning out
Mă duc în urma mea

Pressure building
Presiunea se clădește
Pressure building
Presiunea se clădește
Pressure building
Presiunea se clădește

Don’t push me
Nu mă împinge
Don’t push me
Nu mă împinge
Let me get off the ground
Lasă-mă să cobor la pământ
To you I’m no longer bound
Pentru tine, nu mai sunt obligat
Don’t stop me, don’t choke me
Nu mă opri, nu mă sufoca
I need you out of my head
Am nevoie de tine din cap
You got me close to the edge
M-ai apropiat de margine

I’m feeling the pressure
Simt presiunea
I can’t break out
Nu pot să izbucnesc
No one can hear me scream and shout
Nimeni nu mă poate auzi strigând și strigând
Get out of my face, out of my mind
Ieșiți din fața mea, din mintea mea
I see your corruption
Îți văd corupția
I’m not blind
Nu sunt orb
I’ll carry the burden and take the strain
Voi purta povara și voi lua tensiunea
And when I am done I will make you pay
Și când voi fi terminat, vă voi face să plătiți

Pressure building
Presiunea se clădește
Pressure building
Presiunea se clădește
Pressure building
Presiunea se clădește

Don’t push me
Nu mă împinge
Don’t push me
Nu mă împinge
Let me get off the ground
Lasă-mă să cobor la pământ
To you I’m no longer bound
Pentru tine, nu mai sunt obligat
Don’t curb me
Nu mă controla
Don’t thwart me
Nu mă opri
I need you out of my head
Am nevoie de tine din cap
You got me close to the edge
M-ai apropiat de margine

Pressure building
Presiunea se clădește
Pressure building
Presiunea se clădește

Don’t push me
Nu mă împinge
Don’t push me
Nu mă împinge
Let me get off the ground
Lasă-mă să cobor la pământ
To you I’m no longer bound
Pentru tine, nu mai sunt obligat
Don’t stop me
Nu mă opri
Don’t block me
Nu mă bloca
I need you out of my head
Am nevoie de tine din cap
You got me close to the edge
M-ai apropiat de margine

Pressure building
Presiunea se clădește
Pressure building
Presiunea se clădește