NF – Change dalszöveg fordítás magyarul

Yeah, look
igen, nézd
I don’t do drugs, I’m addicted to the pain though
Nem vagyok rabja a rossz dolgoktól, de rabja vagyok a fájdalomtól
Yeah, I been on it for a while, dunno how to put it down
igen, egy ideje már rajta vagyok, nem tudom, hogyan tegyem le
Gotta have it, it’s a habit I’ma break though
meg kell szereznem, ezt a szokást mégis megsértem
I just wanna take a hit, keep sayin’ I’ma quit
Csak el akarok találni, továbbra is azt kell mondanom, hogy kiléptem
Keep sayin’ I’ma leave, but I stay though
Csak mondd, hogy távozom, de maradok
I just want a little fix, I don’t wanna take a risk
Csak egy kis javítást akarok, nem akarok kockáztatni
I don’t like it when I drift from the safe zone
Nem szeretem, ha kimegyek a biztonságos zónából
But lately, I been thinkin’ I’ma have to
De az utóbbi időben arra gondoltam, hogy meg kell tennem
Lettin’ go of things that I’m attached to
Engedje el azokat a dolgokat, amelyekhez ragaszkodtam
World don’t stop just because I’m in a bad mood
A világ nem áll meg csak azért, mert rossz hangulatban vagyok
You don’t know what love is ’til you holdin’ onto somethin’ that you can’t lose
Nem tudod, mi a szerelem még mindig, amit nem veszíthetsz el
I swear I’m tryna get it together
Esküszöm, hogy megpróbálom összehozni
Sleeves up, puttin’ work in, tryna be better
Hüvely fel, munka behelyezése, jobb próbálkozás
I like to rap, but I ain’t gon’ do it forever
Szeretem rappelni, de nem fogom ezt örökre csinálni
Forget to charge up my focus, and I’m holdin’ my head up
Felejtsd el a figyelmet, és felemelem a fejem
Moment I get up, I just wanna know I’m doin’ my best
A felkelés pillanatában csak azt akarom tudni, hogy mindent megteszek
And if I’m not, Lord forgive me, you can handle regrets
És ha nem így van, akkor Isten bocsásson meg nekem, megbánhat
‘Cause I can feel the water tryna go up over my head
mert érzem, hogy a víz próbál felmenni a fejem fölé
Most of my life, I always felt like I was holdin’ my breath
Életem nagy részében mindig úgy éreztem, hogy visszatartom a lélegzetem
Holdin’ my chest, to be honest, so I’m tired of it
Ha őszinte legyek, a mellkasomat tartom, így belefáradtam
Lookin’ for somethin’ in my life to be inspired again
Keresek valamit az életemben, hogy újra inspirálódjon
I like to walk around and act like I don’t know what it is
Szeretek sétálni és úgy viselkedni, mintha nem tudom, mi az
But I know what it is, I just never wanna commit
De tudom, mi az, csak soha nem akarok elkötelezni

Runnin’ from change
Futás a változástól
I’m lookin’ for change
Én változást keresek
I’m searchin’ for change
Én változást keresek
I’m lookin’ for change
Én változást keresek
I just want, I just want change
Csak akarok, csak változást akarok

Yeah, I don’t like new things
igen, nem szeretem az új dolgokat
Got a lot of mood swings
Nagyon sok hangulatváltozás történt
Oh, you wanna tell me somethin’ negative?
Ó, akarsz mondani valami negatívat?
I don’t wanna hear what you think
Nem akarom hallani, mit gondolsz
Yeah, tossin’ in my sleep
igen, dobálom aludni
Every night feel like two weeks
Minden este úgy érzi, mint két hét
Thinkin’ ’bout how I could have done this or done that better
Gondolkodva azon, hogyan tudtam ezt jobban megtenni
Can’t help it, that’s just me
Nem tudok segíteni, csak én vagyok
Lies, that’s me avoidin’ the change
Fekvő, én engem kerültem el a változást
Yeah, that’s probably why the issues ain’t goin’ away
igen, valószínűleg ezért nem szűnnek meg a kérdések
Yeah, that’s probably why I always sit around and complain
igen, valószínűleg ezért mindig ülök és panaszkodok
Tellin’ myself that I ain’t never gettin’ out of this place
Mondom magamnak, hogy soha nem lépek ki ebből a helyről
Out of my face if you tellin’ me I need to be different
Az arcomon kívül, ha azt mondod, hogy másnak kell lennem
That’s the issue though, I’m always insecurity-driven
De ez a kérdés, mindig hiányzik a bizalom
Takin’ the wrong turns, actin’ like I know where I’m headed
Rossz fordulatot fordít, úgy viselkedik, mintha tudom, merre tartok
Waitin’ for somethin’ bad to happen, I can snap any minute
Várva, amíg valami rossz történik, bármilyen pillanatra bepillanthatom
I need change
Meg kell változnom
Yeah, that’s kinda easy to say, right?
igen, ez olyan könnyű megmondani, igaz?
But difficult to do when I feel like I hate life
De nehéz ezt megtenni, amikor úgy érzem, hogy utálom az életet
And everyone around me kinda thinks I’m a great guy
És mindenki körülöttem úgy gondolja, hogy nagyszerű fickó vagyok
But I don’t ever think it so I think I’m a fake liar
De soha nem gondolom, úgy gondolom, hogy hamis hazug vagyok
Change
változás
It somethin’ that I know I should do
Ez valami, amit tudom, hogy meg kellene tennem
I’m a little uncomfortable, to tell you the truth
Kicsit kényelmetlen vagyok, hogy elmondjam az igazat
But to be honest with you lately, I got nothin’ to lose
De hogy őszinte legyek veled az utóbbi időben, semmit sem veszítettem
See, I’ve always been full of pain, but now I’m makin’ some room
Látod, mindig tele voltam fájdalommal, de most helyet csinálok

Lookin’ for change
Változást keres
I’m lookin’ for change
Én változást keresek
I’m searchin’ for change
Én változást keresek
I’m lookin’ for change
Én változást keresek
I just want, I just want—
Csak akarok, csak változást akarok

I need a moment of silence
Szükségem van egy csend pillanatra
I don’t like change, but I’ll try it
Nem szeretem a változást, de megpróbálom
I don’t wanna hear what I should or I shouldn’t do
Nem akarom hallani, mit kellene vagy nem kellene tennem
Why are they always defiant?
Miért mindig dacolnak?
See, all my emotions are liars
Látod, minden érzelmem hazug
All my emotions are violent
Minden érzelmem erőszakos
They don’t want freedom to find me
Nem akarják, hogy a szabadság megtaláljon engem
Mention a name and everybody riots (Change)
Megemlítsen egy nevet és mindenki lázadjon (változás)
Yeah, that’s why I’m checkin’ my vitals
igen, ezért ellenőrzem az életem
They keep on workin’, but I know
Folyamatosan dolgoznak, de tudom
Breathin’ don’t mean you’re alive, so
A légzés nem azt jelenti, hogy élsz, tehát
I bag up all of my trash and walk out on my tightrope
Csomagolom az összes szemetet, és kimegyek a kötélen
Positive thoughts are my rivals (Change)
A pozitív gondolatok a versenytársaim (változás)
I’m tryna be on their side though
Megpróbálok azonban az ő oldalukon lenni
Should I feel comfortable? I don’t
Kellene jól éreznem magam? Én nem
Last year, I felt suicidal
Tavaly úgy éreztem, hogy véget vet az életem
This year, I might do somethin’ different like talkin’ to God more
Idén valami mást csinálhatok, mint például inkább Istennel beszélgetni

I’m lookin’ for change
Én változást keresek
I’m lookin’ for (Yeah)
Keresem (igen)
I’m searchin’ for change
Én változást keresek
I’m lookin’ for
én keresek
I just want, I just want change
Csak akarok, csak változást akarok
I’m lookin’ for (Yeah)
Keresem (igen)
I’m searchin’ for change
Én változást keresek
I’m lookin’ for, yeah (Ayy, ayy)
Igen keresem
I just want, I just want change
Csak akarok, csak változást akarok
Yeah, I’m lookin’ for (Lookin’ for)
igen, keresem
I’m searchin’ for change
Én változást keresek
I’m lookin’ for (Yeah)
Keresem (igen)
I just want, I just want change
Csak akarok, csak változást akarok
I’m lookin’ for (Ayy)
én keresek
I’m searchin’ for change (Ayy)
Én változást keresek
I’m lookin’ for, yeah
Igen keresem
I just want, I just want change
Csak akarok, csak változást akarok