NF – Leave Me Alone şarkı sözleri türkçe çeviri

(Yeah)
(Evet)
Hey!
Hey
Leave me alone (Leave me alone, leave me alone)
Beni yalnız bırak (Beni yalnız bırak)

Panic-stricken, handle business, not a joke, yeah
çok korktum, işi hallet, şaka değil, evet
Manners missin’, travel different, no control, yeah
Davranışlar eksik, farklı yerlere seyahat, kontrol yok, evet
Time to listen, time to zip it, keep it closed
Dinleme zamanı, zipleme zamanı, kapalı tutma
My description, highly gifted, take some notes, yeah
Açıklamam, çok yetenekli, not al, evet
Lack of interest, why’d you visit? Hit the road, yeah
İlgi eksikliği, neden ziyaret ettin? Yola çık, evet
I’m kinda twisted, so keep your distance, be a ghost
Biraz büküldüm, mesafeni koru, hayalet ol
Yeah, see I’m inventive, but quite the menace, you ain’t know?
evet, yaratıcı olduğumu görüyorsun, ama oldukça tehlikelisin, bilmiyor musun?
Well then I’m offended, let’s jog your memories, here we go, yeah
Öyleyse kırıldım, hatıralarınızı dürtelim, işte başlıyoruz, evet
I went from nobody to kinda famous
Kimseden meşhur birine gittim
Hide my plaques inside the closet, I just can’t explain it
Plaklarımı dolabın içine sakla, açıklayamam
My wife, she tells me that she’s proud and thinks that I should hang ’em
Karım bana gurur duyduğunu ve onları asmam gerektiğini düşünüyor.
But I just leave ’em on the ground right next to my self-hatred
Ama ben sadece kendi nefretimin yanındaki yerde bırakıyorum.
Yeah, yeah, mental health, where’s my mental health?
evet, evet, zihinsel sağlık, zihinsel sağlığım nerede?
Diagnosed with OCD, what does that mean? Well, gather ’round
OKB ile teşhis, bunun anlamı nedir? Peki, toplanın
That means I obsessively obsess on things I think about
Bu, düşündüğüm şeylere takıntılı bir şekilde takıntılı olduğum anlamına geliyor
That means I might take a normal thought and think it’s so profound (Leave me alone)
Bu, normal bir düşünce çekebileceğimi ve bunun çok derin olduğunu düşünebileceğim anlamına gelir (Beni yalnız bırakın)
Ruminating, filled balloons are full of doubts
Derinden bir şeyler düşün, dolgulu balonlar şüphelerle doludur
Do the same things, if I don’t, I’m overwhelmed (Leave me alone)
Aynı şeyleri yapın, yapmazsam bunaldım (Beni yalnız bırak)
Thoughts are pacing, they go ’round and ’round and ’round
Düşünceler hızlanıyor, etrafta ve etrafta dolaşıyorlar
It’s so draining, let’s move onto something else, fine (Oh) (Leave me alone)
Çok akıcı, hadi başka bir şeye gidelim, tamam (Beni yalnız bırak)
I’m in the game, but they don’t even know it
Oyundayım ama bilmiyorlar bile
Like I’m undercover and don’t want to blow it
Sanki ben gizliyim ve havaya uçurmak istemiyorum.
I come out of nowhere, they don’t even notice
Hiçbir yerden çıkmadım, farketmediler bile
The flow is so cold, you would think it was snowin’ (Oh) (Leave me alone)
Akış çok soğuk, kar yağdığını düşünüyorsun (Beni yalnız bırak)
I’m under the weather, but wind isn’t blowin’
Ben havanın altındayım ama rüzgar esiyor
I got an umbrella for difficult moments
Zor anlar için bir şemsiye aldım
You got to admit it, I’m very devoted
Kabul etmelisin ki ben çok sadık kaldım
I’m out in the ring, but they don’t always help me, so I… (I, I)
Ben yüzüğün içindeyim ama bana her zaman yardım etmiyorlar, ben de

Hold up my balloons and cover up my face (Face)
Balonlarımı tut ve yüzümü kapat
I can feel them weighin’ on me every day (OK)
Her gün üzerimde ağırlıklarını hissedebiliyorum
I should let ’em go and watch ’em float away (-way) (Float away)
Gitmelerine ve yüzmelerini seyretmelerine izin vermeliyim
But I’m scared if I do, then I’ll be more afraid (More afraid)
Ama yaparsam korkarım, o zaman daha çok korkarım
Tell them how I feel, but they don’t want to change (Don’t want to change)
Onlara nasıl hissettiğimi söyleyin ama değişmek istemiyorlar (Değişmek istemeyin)
Tell them how I feel, but they remain the same (Same)
Onlara nasıl hissettiğimi söyle ama aynı kalıyorlar.
Loosen up my grip, they say that’s not okay
Tutucumu gevşet, tamam olmadığını söylüyorlar
Quiet, quiet, quiet, quiet, quiet, ayy, leave me alone! (Oh!)
Sessiz, sessiz, sessiz, beni yalnız bırak

Ayy, yeah
Hey evet
Quiet, quiet, quiet, quiet, quiet, ayy (Yeah), leave me alone! (Leave me alone!)
Sessiz, sessiz, sessiz, beni yalnız bırak
Woo, yeah
Woo, evet
Quiet, quiet, quiet, quiet, quiet, ayy (Yeah), leave me alone! (Leave me alone, leave me alone) (Leave me alone, leave me alone, leave me alone)
Sessiz, sessiz, sessiz, evet, beni yalnız bırak

I hate when they debate if we’re underrated
Az görüldüğümüzde tartışmalarından nefret ediyorum
We’re so overlooked that they’re lookin’ over our numbers, Nathan (Leave me alone)
O kadar göz ardı ediliyoruz ki sayımıza bakıyorlar Nathan (Beni yalnız bırak)
We don’t do enough interviews or go out in public lately
Son zamanlarda yeterince röportaj yapmıyoruz ya da halka açılmıyoruz.
We don’t post enough on our socials
Sosyal medyada yeterince yayınlamıyoruz
To keep the buzz from fading (Leave me alone)
Tartışmayı solmamak için (Beni yalnız bırakın)
Let it fade, yeah, let it fade
Solmasına izin verin, evet, solmasına izin verin.
Once it’s decimated, then you drop a song outta nowhere
Bir kere yok edildiğinde, bir yerden bir şarkı bırakarsın
And all the fans embrace it (Leave me alone)
Ve tüm hayranlar onu kucaklıyor (Beni yalnız bırak)
Then the buzz will surface again, it’s part of my operation
Sonra vızıltı tekrar yüzeye çıkacak, bu benim operasyonumun bir parçası
I don’t need advice from my doubts right now
Şu an şüphelerimden tavsiyeye ihtiyacım yok
End of conversation (Leave me alone)
Konuşmanın sonu (Beni yalnız bırak)
Shut your mouth, yeah, shut your mouth
Kapa çeneni, evet, kapa çeneni.
Better tone it down, close it now
Tonunu daha iyi kapat, şimdi kapat
If you make a sound, I’ma change your dial (Leave me alone)
Bir ses çıkarırsan kadranı değiştiririm (Beni yalnız bırak)
Funny how they be acting loud, comin’ on it now
Komik, yüksek sesle nasıl davranırlar, şimdi geliyor
It’s floating ’round
Etrafta yüzüyor
Man, the kid is wild, pretty wild, true (Leave me alone)
Adam, çocuk vahşi, oldukça vahşi, gerçek (Beni yalnız bırak)
I’m kinda phony but don’t really show it
Ben bir tür sahtekarım ama gösterme
I keep it together but have a disorder
Beraber tutuyorum ama bir problemim var
I go to my room and I sit in my corner
Odama gidiyorum ve köşemde oturuyorum
And talk to myself in a language that’s foreign (Leave me alone)
Ve benimle yabancı bir dilde konuş (Beni yalnız bırak)
I think of a rhyme and I have to record it
Kafiye düşünüyorum ve kaydetmek zorunda
But know if I don’t, I’ll wake up in the mornin’
Ama bilmezsem, sabah uyanacağım
And question my life again, always avoiding
Ve hayatımı tekrar sorgula, her zaman kaçınarak
I hate to be different, but hate to be normal, so I… (I, I) (Leave me alone)
Farklı olmaktan nefret ediyorum ama normal olmaktan nefret ediyorum, bu yüzden (Beni yalnız bırak)

Hold up my balloons and cover up my face (Face, face, face)
Balonlarımı tut ve yüzümü kapat
I can feel them weighin’ on me every day (Oh)
Her gün üzerimde ağırlıklarını hissedebiliyorum
I should let ’em go and watch ’em float away (Float away)
Gitmelerine ve yüzmelerini seyretmelerine izin vermeliyim
But I’m scared if I do, then I’ll be more afraid
Ama yaparsam korkarım, o zaman daha çok korkarım
Tell them how I feel, but they don’t want to change (Want to change)
Onlara nasıl hissettiğimi söyle ama değişmek istemiyorlar
Tell them how I feel but they remain the same (Remain the same)
Onlara nasıl hissettiğimi söyle ama aynı kalıyorlar.
Loosen up my grip, they say that’s not okay
Tutucumu gevşet, tamam olmadığını söylüyorlar
Quiet, quiet, quiet, quiet, quiet, ayy, leave me alone! (Leave me alone, leave me alone)
Sessiz, sessiz, sessiz, beni yalnız bırak

Ayy, yeah
Ayy, evet
Quiet, quiet, quiet, quiet, quiet, ayy (Yeah), leave me alone! (Leave me alone, leave me alone)
Sessiz, sessiz, sessiz, evet, beni yalnız bırak
Woo, yeah
Woo, evet
Quiet, quiet, quiet, quiet, quiet, ayy (Yeah), leave me alone! (Leave me alone, leave me alone, leave me alone)
Sessiz, sessiz, sessiz, evet, beni yalnız bırak

Remember back in “NO NAME,” I said fame called? (Yeah, yeah)
Unutma, popüler değildim, şöhretin beni aradığını mı söyledim? (Evet evet)
Told you I hung up, it kinda felt wrong (Leave me alone) (Wrong, wrong)
Sana kapattığımı söylemiştim, yanlış bir şey (Beni yalnız bırak) (Yanlış, yanlış)
Finally called him back, we didn’t talk long (No)
Sonunda onu geri aradık, uzun konuşmadık
He asked me how I’d been, I sent him this song (Leave me alone) (Quiet, quiet, quiet)
Bana nasıl olacağımı sordu, ona bu şarkıyı gönderdim (Beni rahat bırak) (Sessiz, sessiz, sessiz)
Yeah, think he took offense, he kinda seemed off (Off)
evet, sanırım suç aldı, göründü
I texted him that night to ask what he thought (Leave me alone) (Quiet, quiet, quiet)
O gece ona ne düşündüğünü sorması için mesaj attım (Beni rahat bırak) (Sessiz, sessiz, sessiz)
It took a couple days to get a response
Yanıt almak birkaç gün sürdü.
But once I finally did, he said this song s*cks (Leave me alone) (Quiet, quiet, quiet)
Ama sonunda bir kez yaptım, bu şarkının kötü olduğunu söyledi (Beni yalnız bırak) (Sessiz, sessiz, sessiz)
Here are the symptoms, couldn’t miss ’em, wrestle with ’em
İşte belirtileri, onları özleyemedim, onlarla güreşmek
Then I penny flip ’em, bounce ’em back up nowhere, you should get some (Leave me alone) (Quiet, quiet, quiet)
Sonra onları çeviriyorum, geri getiremiyorum, hiçbir yere götürmüyorsun, biraz almalısın (Beni rahat bırak) (Sessiz, sessiz, sessiz)
Who you dissin’? Move the switch and don’t come in the kitchen
Kime hakaret ediyorsun? Düğmeyi oynat ve mutfağa girme.
You should listen, cookin’ records for my hands are blisterin’
Dinlemelisin, elim için yemek kayıtları şişiyor
So persistent, don’t forget this, hold the tension, soul is bendin’
Yani ısrarcı, bunu unutma, gerginliği tut, ruh bükülüyor
No pretendin’, open-ended, low percentage, so demented (Leave me alone)
Rol yapma, açık uçlu, düşük yüzdelik, bu yüzden depresyonda değil (Beni yalnız bırak)
Whole consensus, flow tremendous, no apprentice, no incentive
Bütün anlaşma, muazzam akış, çırak, teşvik yok
Show intensive, so possessive, tone aggressive, watch your step when I… (I, I) (Leave me alone)
Yoğun, çok sahipli, ton agresif, göster (beni yalnız bırak)

Hold up my balloons and cover up my face (Up my face)
Balonlarımı tut ve yüzümü kapat
I can feel them weighin’ on me every day (Yeah, every day)
Her gün üzerimde ağırlıklarını hissedebiliyorum
I should let ’em go and watch them float away (Yeah, float away)
Gitmelerine ve yüzmelerini seyretmelerine izin vermeliyim
But I’m scared if I do then I’ll be more afraid (More afraid)
Ama yaparsam daha çok korkacağım diye korkuyorum
Leave me alone (Yeah), leave me alone, yeah (Yeah, yeah, yeah)
Beni rahat bırak, beni rahat bırak, evet
Leave me alone, leave me alone (Yeah, yeah, yeah)
Beni rahat bırak, beni rahat bırak
Leave me alone, leave me alone (Yeah, leave me alone)
Beni rahat bırak, beni rahat bırak (evet, beni rahat bırak)
Leave me alone, leave me alone, ayy, leave me alone! (Leave me alone, leave me alone)
Beni yalnız bırak, beni rahat bırak, hey, beni rahat bırak (Beni rahat bırak)

Ayy, yeah
Hey evet
Quiet, quiet, quiet, quiet, quiet, ayy (Yeah), leave me alone! (Leave me alone, leave me alone)
Sessiz, sessiz, sessiz, evet, beni yalnız bırak (beni yalnız bırak)
Woo, yeah
Woo, evet
Quiet, quiet, quiet, quiet, quiet, ayy (Yeah), leave me alone! (Leave me alone, leave me alone)
Sessiz, sessiz, sessiz, evet, beni yalnız bırak (beni yalnız bırak)
Ayy, yeah
Ayy, evet
Quiet, quiet, quiet, quiet, quiet, ayy (Yeah), leave me alone! (Leave me alone, leave me alone)
Sessiz, sessiz, sessiz, evet, beni yalnız bırak (beni yalnız bırak)
Woo, yeah
Woo, evet
Quiet, quiet, quiet, quiet, quiet, ayy
Sessiz, sessiz, sessiz
Leave me alone, leave me alone, leave me alone, leave me alone, leave me alone, leave me alone, leave me alone
Beni rahat bırak, beni rahat bırak, beni rahat bırak