Niall Horan – No Judgement Songtekst Vertaling in Nederlands

Barefoot and a bottle of wine
Op blote voeten en een fles wijn
You can stay with me tonight
Je kunt vannacht bij me blijven
You don’t have to change when I’m around ya
Je hoeft niet te veranderen als ik in de buurt ben
So go ahead and say what’s on your mind, on your mind
Dus ga je gang en zeg wat je bezighoudt, aan je geest

When you’re with me, no judgement
Als je bij me bent, geen oordeel
You can get that from anyone else
Je kunt dat van iemand anders krijgen
You don’t have to prove nothin’
Je hoeft niets te bewijzen
You can just be yourself
Je kunt gewoon jezelf zijn
When you’re with me, no judgement
Als je bij me bent, geen oordeel
We can get that from everyone else
We kunnen dat van iedereen krijgen
And we don’t have to prove nothin’
En we hoeven niets te bewijzen
When you’re with me, no judgement
Als je bij me bent, geen oordeel

Mmm, we don’t have to prove nothin’
Mmm, we hoeven niets te bewijzen
Mmm, when you’re with me, no judgement
Mmm, als je bij me bent, geen oordeel

I get us breakfast in the morning
Ik krijg ‘s ochtends ontbijt voor ons
Or you can slip out in the night
Of je kunt uitglijden in de nacht
You don’t have to give me a warning
Je hoeft me geen waarschuwing te geven
‘Cause we both got nothing to hide, nothing to hide
omdat we allebei niets te verbergen hebben, niets te verbergen

Even though we don’t talk for a couple of months, yeah
Ook al praten we een paar maanden niet, ja
It’s like we didn’t lose any time
Het is alsof we geen tijd verloren hebben
I can be your lover or your shoulder to cry on
Ik kan je geliefde zijn of je schouder om op te huilen
You can be whoever you like, oh
Je kunt zijn wie je maar wilt, oh

When you’re with me, no judgement
Als je bij me bent, geen oordeel
You can get that from anyone else
Je kunt dat van iemand anders krijgen
You don’t have to prove nothin’
Je hoeft niets te bewijzen
You can just be yourself
Je kunt gewoon jezelf zijn
When you’re with me, no judgement
Als je bij me bent, geen oordeel
We can get that from everyone else
We kunnen dat van iedereen krijgen
And we don’t have to prove nothin’
En we hoeven niets te bewijzen
When you’re with me, no judgement
Als je bij me bent, geen oordeel

Mmm, we don’t have to prove nothin’
Mmm, we hoeven niets te bewijzen
Mmm, when you’re with me, no judgement
Mmm, als je bij me bent, geen oordeel

I hope we never change
Ik hoop dat we nooit veranderen
Even though we both know that we’ll move on again
Ook al weten we allebei dat we weer verder zullen gaan
I’ll keep your secrets safe
Ik zal je geheimen veilig houden
Until the time we both find ourselves alone again, oh
Totdat we allebei weer alleen zijn, oh

When you’re with me, no judgement (No judgement)
Wanneer je bij me bent, geen oordeel (geen oordeel)
You can get that from everyone else
Je kunt dat van iedereen krijgen
You don’t have to prove nothin’
Je hoeft niets te bewijzen
You can just be yourself
Je kunt gewoon jezelf zijn
When you’re with me, no judgement
Als je bij me bent, geen oordeel
We can get that from everyone else
We kunnen dat van iedereen krijgen
And we don’t have to prove nothin’
En we hoeven niets te bewijzen
When you’re with me, no judgement
Als je bij me bent, geen oordeel

Mmm, we don’t have to prove nothin’
Mmm, we hoeven niets te bewijzen
Mmm (Yeah), when you’re with me, no judgement
Mmm (ja), als je bij mij bent, geen oordeel
Mmm (Oh), we don’t have to prove nothin’
Mmm (Oh), we hoeven niets te bewijzen
Mmm, when you’re with me, no judgement
Mmm, als je bij me bent, geen oordeel