Noah Cyrus – July Songtekst Vertaling in Nederlands

I’ve been holding my breath
Ik heb mijn adem ingehouden
I’ve  been counting to ten
Ik heb tot tien geteld
Over  something you said
Over iets dat je zei
I’ve been holding back tears
Ik heb tranen tegengehouden
While you’re throwing back beers
Terwijl je bier teruggooit
I’m  alone in bed
Ik ben alleen in bed

You  know I, I’m afraid of change
Je weet dat ik bang ben voor verandering
Guess that’s why we stay the same
Ik denk dat we daarom hetzelfde blijven

So  tell me to leave
Dus vertel me om te vertrekken
I’ll pack my bags, get on the road
Ik pak mijn koffers, ga op pad
Find someone that loves you
Zoek iemand die van je houdt
Better than I do, darling, I know
Beter dan ik, schat, ik weet het
‘Cause  you remind me every day
omdat je me elke dag eraan herinnert
I’m not enough, but I still stay
Ik ben niet genoeg, maar ik blijf toch

Feels like a lifetime
Voelt als een leven lang
Just trying to get by while we’re dying inside
Ik probeer gewoon te overleven terwijl we van binnen sterven
I’ve done a lot of things wrong
Ik heb veel dingen verkeerd gedaan
Loving you being one
Ik hou ervan dat je één bent
But I can’t move on
Maar ik kan niet verder

You know I, I’m afraid of change
Je weet dat ik bang ben voor verandering
Guess that’s why we stay the same
Ik denk dat we daarom hetzelfde blijven

So tell me to leave
Dus vertel me om te vertrekken
I’ll pack my bags, get on the road
Ik pak mijn koffers, ga op pad
Find someone that loves you
Zoek iemand die van je houdt
Better than I do, darling, I know
Beter dan ik, schat, ik weet het
‘Cause you remind me every day
omdat je me elke dag eraan herinnert
I’m not enough, but I still stay
Ik ben niet genoeg, maar ik blijf toch

If you want me to leave
Als je wilt dat ik wegga
Then tell me to leave and baby I’ll go
Zeg me dan dat ik moet vertrekken en schat ik ga

You remind me every day
Je herinnert me elke dag eraan
I’m not enough, but I still stay
Ik ben niet genoeg, maar ik blijf toch