Noah Cyrus – July Text Písně Překlad v Český

I’ve been holding my breath
Zadržel jsem dech
I’ve  been counting to ten
Počítal jsem do deseti
Over  something you said
Přes něco, co jsi řekl
I’ve been holding back tears
Zadržoval jsem slzy
While you’re throwing back beers
Když házíte piva zpět
I’m  alone in bed
Jsem sám v posteli

You  know I, I’m afraid of change
Víš, že se bojím změny
Guess that’s why we stay the same
Myslím, že proto zůstáváme stejní

So  tell me to leave
Tak mi řekni, ať odejdu
I’ll pack my bags, get on the road
Zabalím si kufry, vyrazím na cestu
Find someone that loves you
Najděte někoho, kdo vás miluje
Better than I do, darling, I know
Lepší než já, miláčku, já vím
‘Cause  you remind me every day
protože mi každý den připomínáš
I’m not enough, but I still stay
Nejsem dost, ale stále zůstávám

Feels like a lifetime
Cítím se jako celý život
Just trying to get by while we’re dying inside
Jen se snažím dostat dovnitř, když umíráme uvnitř
I’ve done a lot of things wrong
Udělal jsem spoustu věcí špatně
Loving you being one
Milující, že jste jeden
But I can’t move on
Ale nemůžu jít dál

You know I, I’m afraid of change
Víš, že se bojím změny
Guess that’s why we stay the same
Myslím, že proto zůstáváme stejní

So tell me to leave
Tak mi řekni, ať odejdu
I’ll pack my bags, get on the road
Zabalím si kufry, vyrazím na cestu
Find someone that loves you
Najděte někoho, kdo vás miluje
Better than I do, darling, I know
Lepší než já, miláčku, já vím
‘Cause you remind me every day
protože mi každý den připomínáš
I’m not enough, but I still stay
Nejsem dost, ale stále zůstávám

If you want me to leave
Pokud chcete, abych odešel
Then tell me to leave and baby I’ll go
Pak mi řekni, ať odejdu a dítě půjdu

You remind me every day
Připomínáš mi každý den
I’m not enough, but I still stay
Nejsem dost, ale stále zůstávám