Old Dominion – Hotel Key Versuri Traduse în Română

Well it was down some street we couldn’t even pronounce
Păi a fost pe o stradă pe care nici măcar nu am putut pronunța
We were smoking a little from a half an ounce
Fumem un pic de la o jumătate de uncie
The tequila was cheap but the flow we were feeling was real
Tequila era ieftină, dar fluxul pe care îl simțim era real

Neither one of us looking for three little words
Nici unul dintre noi nu caută trei cuvinte mici
Unless those three words was: Do not disturb
Cu excepția cazului în aceste trei cuvinte au fost “Nu deranjați”
Checkout was supposed to be noon but we slept in ’til three
Checkout-ul ar fi trebuit să fie amiază, dar am dormit până la trei

She kept the hotel key
A păstrat cheia hotelului
Slipped it in her purse
A lăsat-o în geantă
I guess it makes her think of me
Cred că o face să se gândească la mine
And that night we left our hearts on our sleeves and the clothes all over the floor
Și în noaptea aceea ne-am lăsat inimile pe mâneci și pe hainele de pe podea
We both no we can’t open the door no more
Amândoi știm că nu mai putem deschide ușa
She kept the hotel key
A păstrat cheia hotelului

Well I could still see her on the bed sitting Indian style
Păi aș putea să o văd încă pe pat așezat în stil indian
With my t-shirt on and a half drunk smile
Cu cămașa și un zâmbet beat
She talked about Austin and how she’d get back there someday
Ea a vorbit despre Austin și cum se va întoarce acolo într-o zi
We had the curtains wide open and a song on my phone
Am avut perdelele deschise și un cântec pe telefonul meu
And danced by the TV we never turned on
Și dansat de televizor nu am pornit niciodată
And wondered: Would anyone miss us if we ran away?
Și se întreba: “Oare cineva să ne fi dor de noi dacă fugim”
But this isn’t one of those stories that ends up that way, no
Dar asta nu este una din poveștile care ajung în acest fel, nu

She kept the hotel key
A păstrat cheia hotelului
Slipped it in her purse
A lăsat-o în geantă
I guess it makes her think of me
Cred că o face să se gândească la mine
And that night we left our hearts on our sleeves and the clothes all over the floor
Și în noaptea aceea ne-am lăsat inimile pe mâneci și pe hainele de pe podea
We both no we can’t open the door no more
Amândoi știm că nu mai putem deschide ușa
She kept the hotel key
A păstrat cheia hotelului
Yeah
Da

We left the lights
Am lăsat lumina
We left the crowd
Am lăsat mulțimea
We left the world and locked it out
Am lăsat lumea și am blocat-o
She left a picture in my head
Mi-a lăsat o imagine în cap
She left the night I can’t forget, but
A plecat în noaptea pe care nu o pot uita, dar

She kept the hotel key
A păstrat cheia hotelului
Slipped it in her purse
A lăsat-o în geantă
I guess, it makes her think of me
Cred că o face să se gândească la mine
And that night we left our hearts on our sleeves and the clothes all over the floor
Și în noaptea aceea ne-am lăsat inimile pe mâneci și pe hainele de pe podea
We both know we can’t open the door no more
Amândoi știm că nu mai putem deschide ușa
She kept the hotel key
A păstrat cheia hotelului

Yeah
Da
She kept it
A ținut-o

She kept the hotel key
A păstrat cheia hotelului
Slipped it in her purse
A lăsat-o în geantă
I guess, it makes her think of me
Cred că o face să se gândească la mine
And that night we left our hearts on our sleeves and the clothes all over the floor
Și în noaptea aceea ne-am lăsat inimile pe mâneci și pe hainele de pe podea
We both know we can’t open the door no more
Amândoi știm că nu mai putem deschide ușa
She kept the hotel key
A păstrat cheia hotelului

Yeah, she kept it
Da, ea a păstrat-o
She kept the hotel key
A păstrat cheia hotelului
Ooh
Oh
She kept the hotel key
A păstrat cheia hotelului

About admin

Check Also

Taylor Swift – Cardigan Versuri Traduse în Română

Watch this video on YouTube Cardigan Versuri Traduse Vintage tee, brand new phoneTricou vintage, telefon …