OneRepublic – Wanted Songtekst Vertaling in Nederlands

She says that every time I close my eyes it feels like I could disappear
Ze zegt dat elke keer als ik mijn ogen sluit, het voelt alsof ik kan verdwijnen
I could overflow an ocean with the cavalcade of all my tears
Ik kon een oceaan overstromen met de cavalcade van al mijn tranen
And I know I sound dramatic, but that’s just how it feels
En ik weet dat ik dramatisch klink, maar dat is gewoon hoe het voelt
I’ve been holdin’ to the notion that I’ll find something real
Ik heb vastgehouden aan het idee dat ik iets echts zal vinden

Yeah I just want to be wanted, oh
ja ik wil gewoon gezocht worden
I could use a little love sometimes
Ik kon soms wat liefde gebruiken
I just need to be needed, oh
Ik moet gewoon nodig zijn
Like to know I’m crossin’ someone’s mind
Graag weten dat ik iemands gedachten kruis
I just want to be someone that somebody needs
Ik wil gewoon iemand zijn die iemand nodig heeft
I just want to be more than a drop in the sea
Ik wil gewoon meer zijn dan een druppel in de zee
I just want to be
Ik wil gewoon zijn

I’m countin’ up my karma and I think it’s time to cash it in (cash it in)
Ik tel mijn karma op en ik denk dat het tijd is om het te verzilveren
So tired of livin’ in a shadow of a mountain of what might’ve been (might’ve been)
Zo moe van het leven in de schaduw van een berg van wat had kunnen zijn
And I know I sound dramatic but that’s just how it feels
En ik weet dat ik dramatisch klink maar dat is gewoon hoe het voelt
I’ve been looking for somebody to tell me that I’m real
Ik ben op zoek naar iemand om me te vertellen dat ik echt ben

I just want to be wanted (oh)
Ik wil gewoon gezocht worden
I could use a little love sometimes
Ik kon soms wat liefde gebruiken
I just need to be needed (oh)
Ik moet gewoon nodig zijn
Like to know I’m crossin’ someone’s mind
Graag weten dat ik iemands gedachten kruis
I just want to be someone that somebody needs
Ik wil gewoon iemand zijn die iemand nodig heeft
I just want to be more than a drop in the sea
Ik wil gewoon meer zijn dan een druppel in de zee

I just want to be wanted
Ik wil gewoon gezocht worden
Oh yeah
Oh ja
We just want to be wanted
We willen gewoon gezocht worden
Oohh
Oh

I just want to be wanted
Ik wil gewoon gezocht worden
I could use a little love sometimes
Ik kon soms wat liefde gebruiken
I just need to be needed
Ik moet gewoon nodig zijn
Like to know I’m crossin’ someone’s mind
Graag weten dat ik iemands gedachten kruis