OneRepublic – Wanted Tekst Piosenki Tłumaczenie po Polsku

She says that every time I close my eyes it feels like I could disappear
Mówi, że za każdym razem, gdy zamykam oczy, mam wrażenie, że mogę zniknąć
I could overflow an ocean with the cavalcade of all my tears
Mógłbym zalać ocean kawalkadą wszystkich moich łez
And I know I sound dramatic, but that’s just how it feels
I wiem, że brzmię dramatycznie, ale tak właśnie się czuję
I’ve been holdin’ to the notion that I’ll find something real
Trzymałem się przekonania, że ​​znajdę coś prawdziwego

Yeah I just want to be wanted, oh
tak, chcę być tylko poszukiwany
I could use a little love sometimes
Czasami przydałaby mi się odrobina miłości
I just need to be needed, oh
Po prostu potrzebuję być potrzebna
Like to know I’m crossin’ someone’s mind
Chciałbym wiedzieć, że przekraczam czyjś umysł
I just want to be someone that somebody needs
Chcę tylko być kimś, kogo ktoś potrzebuje
I just want to be more than a drop in the sea
Chcę być czymś więcej niż kroplą w morzu
I just want to be
chcę po prostu być

I’m countin’ up my karma and I think it’s time to cash it in (cash it in)
Liczę moją karmę i myślę, że nadszedł czas, aby ją spieniężyć
So tired of livin’ in a shadow of a mountain of what might’ve been (might’ve been)
Tak zmęczony życiem w cieniu góry, co mogło być
And I know I sound dramatic but that’s just how it feels
Wiem, że brzmię dramatycznie, ale tak właśnie się czuję
I’ve been looking for somebody to tell me that I’m real
Szukałem kogoś, kto powiedziałby mi, że jestem prawdziwy

I just want to be wanted (oh)
Chcę tylko być poszukiwany
I could use a little love sometimes
Czasami przydałaby mi się odrobina miłości
I just need to be needed (oh)
Po prostu potrzebuję być potrzebna
Like to know I’m crossin’ someone’s mind
Chciałbym wiedzieć, że przekraczam czyjś umysł
I just want to be someone that somebody needs
Chcę tylko być kimś, kogo ktoś potrzebuje
I just want to be more than a drop in the sea
Chcę być czymś więcej niż kroplą w morzu

I just want to be wanted
Chcę tylko być poszukiwany
Oh yeah
o tak
We just want to be wanted
Po prostu chcemy być poszukiwani
Oohh
O

I just want to be wanted
Chcę tylko być poszukiwany
I could use a little love sometimes
Czasami przydałaby mi się odrobina miłości
I just need to be needed
Po prostu potrzebuję być potrzebna
Like to know I’m crossin’ someone’s mind
Chciałbym wiedzieć, że przekraczam czyjś umysł