OneRepublic – Wanted Text Piesne Preklad v Slovensky


She says that every time I close my eyes it feels like I could disappear
Hovorí, že zakaždým, keď zavriem oči, cítim sa, akoby som mohla zmiznúť
I could overflow an ocean with the cavalcade of all my tears
Mohol by som pretekať oceánom s kaskádou všetkých mojich sĺz
And I know I sound dramatic, but that’s just how it feels
A viem, že znie dramaticky, ale takto to vyzerá
I’ve been holdin’ to the notion that I’ll find something real
Držím sa myšlienky, že nájdem niečo skutočné

Yeah I just want to be wanted, oh
Áno, chcem len byť chcem
I could use a little love sometimes
Niekedy by som mohol použiť trochu lásky
I just need to be needed, oh
Potrebujem iba
Like to know I’m crossin’ someone’s mind
Rád by som vedel, že niekomu rozumiem
I just want to be someone that somebody needs
Chcem iba byť niekým, koho niekto potrebuje
I just want to be more than a drop in the sea
Chcem len byť viac ako kvapka do mora
I just want to be
Chcem len byť

I’m countin’ up my karma and I think it’s time to cash it in (cash it in)
Počítam svoju karmu a myslím si, že je čas na jej vyplatenie
So tired of livin’ in a shadow of a mountain of what might’ve been (might’ve been)
Už vás nebaví žiť v tieni hory toho, čo mohlo byť
And I know I sound dramatic but that’s just how it feels
A viem, že to znie dramaticky, ale takto to vyzerá
I’ve been looking for somebody to tell me that I’m real
Hľadal som niekoho, kto by mi povedal, že som skutočnýI just want to be wanted (oh)
Chcem len byť chcem
I could use a little love sometimes
Niekedy by som mohol použiť trochu lásky
I just need to be needed (oh)
Potrebujem iba
Like to know I’m crossin’ someone’s mind
Rád by som vedel, že niekomu rozumiem
I just want to be someone that somebody needs
Chcem iba byť niekým, koho niekto potrebuje
I just want to be more than a drop in the sea
Chcem len byť viac ako kvapka do mora

I just want to be wanted
Chcem len byť chcem
Oh yeah
Ó áno
We just want to be wanted
Chceme len byť hľadaní
Oohh
ach

I just want to be wanted
Chcem len byť chcem
I could use a little love sometimes
Niekedy by som mohol použiť trochu lásky
I just need to be needed
Potrebujem iba
Like to know I’m crossin’ someone’s mind
Rád by som vedel, že niekomu rozumiem

Close