OneRepublic – Wanted Text Piesne Preklad v Slovensky

She says that every time I close my eyes it feels like I could disappear
Hovorí, že zakaždým, keď zavriem oči, cítim sa, akoby som mohla zmiznúť
I could overflow an ocean with the cavalcade of all my tears
Mohol by som pretekať oceánom s kaskádou všetkých mojich sĺz
And I know I sound dramatic, but that’s just how it feels
A viem, že znie dramaticky, ale takto to vyzerá
I’ve been holdin’ to the notion that I’ll find something real
Držím sa myšlienky, že nájdem niečo skutočné

Yeah I just want to be wanted, oh
Áno, chcem len byť chcem
I could use a little love sometimes
Niekedy by som mohol použiť trochu lásky
I just need to be needed, oh
Potrebujem iba
Like to know I’m crossin’ someone’s mind
Rád by som vedel, že niekomu rozumiem
I just want to be someone that somebody needs
Chcem iba byť niekým, koho niekto potrebuje
I just want to be more than a drop in the sea
Chcem len byť viac ako kvapka do mora
I just want to be
Chcem len byť

I’m countin’ up my karma and I think it’s time to cash it in (cash it in)
Počítam svoju karmu a myslím si, že je čas na jej vyplatenie
So tired of livin’ in a shadow of a mountain of what might’ve been (might’ve been)
Už vás nebaví žiť v tieni hory toho, čo mohlo byť
And I know I sound dramatic but that’s just how it feels
A viem, že to znie dramaticky, ale takto to vyzerá
I’ve been looking for somebody to tell me that I’m real
Hľadal som niekoho, kto by mi povedal, že som skutočný

I just want to be wanted (oh)
Chcem len byť chcem
I could use a little love sometimes
Niekedy by som mohol použiť trochu lásky
I just need to be needed (oh)
Potrebujem iba
Like to know I’m crossin’ someone’s mind
Rád by som vedel, že niekomu rozumiem
I just want to be someone that somebody needs
Chcem iba byť niekým, koho niekto potrebuje
I just want to be more than a drop in the sea
Chcem len byť viac ako kvapka do mora

I just want to be wanted
Chcem len byť chcem
Oh yeah
Ó áno
We just want to be wanted
Chceme len byť hľadaní
Oohh
ach

I just want to be wanted
Chcem len byť chcem
I could use a little love sometimes
Niekedy by som mohol použiť trochu lásky
I just need to be needed
Potrebujem iba
Like to know I’m crossin’ someone’s mind
Rád by som vedel, že niekomu rozumiem