OneRepublic – Wanted Text Písně Překlad v Český

She says that every time I close my eyes it feels like I could disappear
Říká, že pokaždé, když zavřu oči, mám pocit, že bych mohla zmizet
I could overflow an ocean with the cavalcade of all my tears
Mohl jsem přetéct oceánem s kavalérií všech mých slz
And I know I sound dramatic, but that’s just how it feels
A vím, že to zní dramaticky, ale tak to je
I’ve been holdin’ to the notion that I’ll find something real
Držím se představy, že najdu něco skutečného

Yeah I just want to be wanted, oh
ano chci jen chtít
I could use a little love sometimes
Někdy bych mohl použít trochu lásky
I just need to be needed, oh
Potřebuji jen potřebovat
Like to know I’m crossin’ someone’s mind
Rád bych věděl, že někoho překračuji mysl
I just want to be someone that somebody needs
Chci jen být někým, koho někdo potřebuje
I just want to be more than a drop in the sea
Chci jen být víc než kapka v moři
I just want to be
Jen chci být

I’m countin’ up my karma and I think it’s time to cash it in (cash it in)
Počítám svou karmu a myslím, že je čas na její výplatu
So tired of livin’ in a shadow of a mountain of what might’ve been (might’ve been)
Už vás nebaví žít ve stínu hory toho, co mohlo být
And I know I sound dramatic but that’s just how it feels
A vím, že to zní dramaticky, ale tak to je
I’ve been looking for somebody to tell me that I’m real
Hledal jsem někoho, kdo by mi řekl, že jsem skutečný

I just want to be wanted (oh)
Chci jen chtít
I could use a little love sometimes
Někdy bych mohl použít trochu lásky
I just need to be needed (oh)
Potřebuji jen potřebovat
Like to know I’m crossin’ someone’s mind
Rád bych věděl, že někoho překračuji mysl
I just want to be someone that somebody needs
Chci jen být někým, koho někdo potřebuje
I just want to be more than a drop in the sea
Chci jen být víc než kapka v moři

I just want to be wanted
Chci jen chtít
Oh yeah
Ach ano
We just want to be wanted
Chceme jen být hledaní
Oohh
Ach

I just want to be wanted
Chci jen chtít
I could use a little love sometimes
Někdy bych mohl použít trochu lásky
I just need to be needed
Potřebuji jen potřebovat
Like to know I’m crossin’ someone’s mind
Rád bych věděl, že někoho překračuji mysl