Phora – Blame On Me dalszöveg fordítás magyarul

I been trying to find my way back to you
Megpróbáltam megtalálni az utat vissza hozzád
I’ll never talk with my back to you
Soha nem fogok beszélni háttal veled
After all these feelings I’ve had for you
Mindezek után az érzéseim után, amelyek neked voltak
All these feelings I’ve had for you (Uh)
Mindezek az érzések, amelyek nekem voltak
I feel like everything changed now
Úgy érzem, hogy most minden megváltozott
Nothing’s ever the same now
Semmi sem ugyanaz most
Did you wrong and you stayed down
Tévedtem, és maradtál le
Know I did you wrong and you stayed uh
Tudod, hogy tévedtem, és maga maradt

But you can go ahead and put the blame on me
De mehet előre, és hibáztathat nekem
Never thought you would go and change on me
Soha nem gondoltam, hogy megváltozik
If you was here forever, why you fade on me?
Ha örökké itt lennél, miért hagysz el engem?
I’m still down, I’m still down
Még mindig le vagyok, még mindig le is
But you can go ahead and put the blame on me
De mehet előre, és hibáztathat nekem
Never thought you would go and change on me
Soha nem gondoltam, hogy megváltozik
If you was here forever, why you fade on me?
Ha örökké itt lennél, miért hagysz el engem?
I’m still down, I’m still down
Még mindig le vagyok, még mindig le is

Yeah, look
igen, nézd
I hate keepin’ my distance, hidin’ my love
Utálom tartani a távolságomat, elrejteni a szerelmem
I know I’m tripping, I’m thinking’ ’bout what it was
Tudom, hogy kiborulok, arra gondolok, mi volt az
Yeah, through the pain and the struggle it’s only us
igen, a fájdalom és a küzdelem révén csak mi vagyunk
We both needed somebody who we can trust
Mindkettőnkre volt szükség valakire, akiben megbízhatunk
Yeah, I hope forever never ends
igen, remélem örökre soha nem ér véget
‘Cause I don’t wanna be the reason that you never love again, look
mert nem akarom az oka, hogy soha többé nem szeret, nézd
You said you done, you say, “Shame on me”
Azt mondtad, hogy megtettél, azt mondod: “szégyen rám”
But you can go and put the blame on me
De elmehetsz és hibáztathatsz nekem

But you can go ahead and put the blame on me
De mehet előre, és hibáztathat nekem
Never thought you would go and change on me
Soha nem gondoltam, hogy megváltozik
If you was here forever, why you fade on me?
Ha örökké itt lennél, miért hagysz el engem?
I’m still down, I’m still down
Még mindig le vagyok, még mindig le is
But you can go ahead and put the blame on me
De mehet előre, és hibáztathat nekem
Never thought you would go and change on me
Soha nem gondoltam, hogy megváltozik
If you was here forever, why you fade on me?
Ha örökké itt lennél, miért hagysz el engem?
I’m still down, I’m still down
Még mindig le vagyok, még mindig le is
But you can go ahead and put the blame on me
De mehet előre, és hibáztathat nekem
Never thought you would go and change on me
Soha nem gondoltam, hogy megváltozik
If you was here forever, why you fade on me?
Ha örökké itt lennél, miért hagysz el engem?
I’m still down, I’m still down
Még mindig le vagyok, még mindig le is
But you can go ahead and put the blame on me
De mehet előre, és hibáztathat nekem
Never thought you would go and change on me
Soha nem gondoltam, hogy megváltozik
If you was here forever, why you fade on me?
Ha örökké itt lennél, miért hagysz el engem?
I’m still down, I’m still down
Még mindig le vagyok, még mindig le is