Phora – Blame On Me Songtekst Vertaling in Nederlands

I been trying to find my way back to you
Ik heb geprobeerd mijn weg terug naar jou te vinden
I’ll never talk with my back to you
Ik zal nooit met mijn rug tegen je praten
After all these feelings I’ve had for you
Na al deze gevoelens die ik voor je heb gehad
All these feelings I’ve had for you (Uh)
Al deze gevoelens die ik voor je heb gehad
I feel like everything changed now
Ik heb het gevoel dat alles nu is veranderd
Nothing’s ever the same now
Niets is nu hetzelfde
Did you wrong and you stayed down
Ik heb je fout gedaan en je bleef liggen
Know I did you wrong and you stayed uh
Weet dat ik je fout heb gedaan en je bent gebleven

But you can go ahead and put the blame on me
Maar je kunt doorgaan en mij de schuld geven
Never thought you would go and change on me
Nooit gedacht dat je zou veranderen
If you was here forever, why you fade on me?
Als je hier voor altijd was, waarom verlaat je me dan?
I’m still down, I’m still down
Ik ben nog steeds down, ik ben nog steeds down
But you can go ahead and put the blame on me
Maar je kunt doorgaan en mij de schuld geven
Never thought you would go and change on me
Nooit gedacht dat je zou veranderen
If you was here forever, why you fade on me?
Als je hier voor altijd was, waarom verlaat je me dan?
I’m still down, I’m still down
Ik ben nog steeds down, ik ben nog steeds down

Yeah, look
Ja kijk
I hate keepin’ my distance, hidin’ my love
Ik haat het om afstand te houden, mijn liefde te verbergen
I know I’m tripping, I’m thinking’ ’bout what it was
Ik weet dat ik struikel, ik denk na over wat het was
Yeah, through the pain and the struggle it’s only us
ja, door de pijn en de worsteling zijn wij alleen wij
We both needed somebody who we can trust
We hadden allebei iemand nodig die we kunnen vertrouwen
Yeah, I hope forever never ends
ja, ik hoop dat het nooit eindigt
‘Cause I don’t wanna be the reason that you never love again, look
omdat ik niet de reden wil zijn dat je nooit meer lief zult hebben, kijk
You said you done, you say, “Shame on me”
Je zei dat je klaar was, je zegt: “Schaam je”
But you can go and put the blame on me
Maar je kunt me de schuld geven

But you can go ahead and put the blame on me
Maar je kunt doorgaan en mij de schuld geven
Never thought you would go and change on me
Nooit gedacht dat je zou veranderen
If you was here forever, why you fade on me?
Als je hier voor altijd was, waarom verlaat je me dan?
I’m still down, I’m still down
Ik ben nog steeds down, ik ben nog steeds down
But you can go ahead and put the blame on me
Maar je kunt doorgaan en mij de schuld geven
Never thought you would go and change on me
Nooit gedacht dat je zou veranderen
If you was here forever, why you fade on me?
Als je hier voor altijd was, waarom verlaat je me dan?
I’m still down, I’m still down
Ik ben nog steeds down, ik ben nog steeds down
But you can go ahead and put the blame on me
Maar je kunt doorgaan en mij de schuld geven
Never thought you would go and change on me
Nooit gedacht dat je zou veranderen
If you was here forever, why you fade on me?
Als je hier voor altijd was, waarom verlaat je me dan?
I’m still down, I’m still down
Ik ben nog steeds down, ik ben nog steeds down
But you can go ahead and put the blame on me
Maar je kunt doorgaan en mij de schuld geven
Never thought you would go and change on me
Nooit gedacht dat je zou veranderen
If you was here forever, why you fade on me?
Als je hier voor altijd was, waarom verlaat je me dan?
I’m still down, I’m still down
Ik ben nog steeds down, ik ben nog steeds down