Phora – Blame On Me Text Písně Překlad v Český

I been trying to find my way back to you
Snažil jsem se najít cestu zpět k vám
I’ll never talk with my back to you
Nikdy s tebou nebudu mluvit zády
After all these feelings I’ve had for you
Po všech těch pocitech, které jsem pro vás měl
All these feelings I’ve had for you (Uh)
Všechny tyto pocity, které jsem pro vás měl
I feel like everything changed now
Mám pocit, že se teď všechno změnilo
Nothing’s ever the same now
Nyní nic není stejné
Did you wrong and you stayed down
Udělal jsem špatně a zůstal jsi dole
Know I did you wrong and you stayed uh
Vím, že jsem ti udělal špatně a zůstal jsi uh

But you can go ahead and put the blame on me
Ale můžete jít dopředu a obviňovat mě
Never thought you would go and change on me
Nikdy jsem si nemyslel, že se změníš
If you was here forever, why you fade on me?
Pokud jste tu byli navždy, proč mě opouštíte?
I’m still down, I’m still down
Jsem stále dole, jsem stále dole
But you can go ahead and put the blame on me
Ale můžete jít dopředu a obviňovat mě
Never thought you would go and change on me
Nikdy jsem si nemyslel, že se změníš
If you was here forever, why you fade on me?
Pokud jste tu byli navždy, proč mě opouštíte?
I’m still down, I’m still down
Jsem stále dole, jsem stále dole

Yeah, look
ano, podívej
I hate keepin’ my distance, hidin’ my love
Nesnáším udržet si odstup, skrývat svou lásku
I know I’m tripping, I’m thinking’ ’bout what it was
Vím, že zakopávám, přemýšlím o tom, co to bylo
Yeah, through the pain and the struggle it’s only us
ano, díky bolesti a boji jsme to jen my
We both needed somebody who we can trust
Oba jsme potřebovali někoho, komu můžeme důvěřovat
Yeah, I hope forever never ends
ano, doufám, že navždy nikdy nekončí
‘Cause I don’t wanna be the reason that you never love again, look
protože nechci být důvodem, že už nikdy nebudete milovat, podívejte
You said you done, you say, “Shame on me”
Řekl jsi, že jsi udělal, říkáš: „Hanba mě“
But you can go and put the blame on me
Ale můžete jít a obviňovat mě

But you can go ahead and put the blame on me
Ale můžete jít dopředu a obviňovat mě
Never thought you would go and change on me
Nikdy jsem si nemyslel, že se změníš
If you was here forever, why you fade on me?
Pokud jste tu byli navždy, proč mě opouštíte?
I’m still down, I’m still down
Jsem stále dole, jsem stále dole
But you can go ahead and put the blame on me
Ale můžete jít dopředu a obviňovat mě
Never thought you would go and change on me
Nikdy jsem si nemyslel, že se změníš
If you was here forever, why you fade on me?
Pokud jste tu byli navždy, proč mě opouštíte?
I’m still down, I’m still down
Jsem stále dole, jsem stále dole
But you can go ahead and put the blame on me
Ale můžete jít dopředu a obviňovat mě
Never thought you would go and change on me
Nikdy jsem si nemyslel, že se změníš
If you was here forever, why you fade on me?
Pokud jste tu byli navždy, proč mě opouštíte?
I’m still down, I’m still down
Jsem stále dole, jsem stále dole
But you can go ahead and put the blame on me
Ale můžete jít dopředu a obviňovat mě
Never thought you would go and change on me
Nikdy jsem si nemyslel, že se změníš
If you was here forever, why you fade on me?
Pokud jste tu byli navždy, proč mě opouštíte?
I’m still down, I’m still down
Jsem stále dole, jsem stále dole