Pink, Khalid – Hurts 2B Human dalszöveg fordítás magyarul


Boy, you make it sound so pretty even when it’s not
Fiú, olyan csinos leszel, még ha nem is
Didn’t choose, but it’s the only one we’ve got
Nem választottam, de ez az egyetlen, amit kaptunk
And sometimes, I get so tired of getting tied up in my thoughts
És néha annyira unatkozom, hogy bekötök a gondolataimba
You’re the only one that ever makes it stop
te vagy az egyetlen, aki valaha is megállítja

God, it hurts to be human
Istenem, fáj az ember lenni
Without you, I’d be losing
Elveszítenék nélküled
And someday, we’ll face the music
És valamikor szembesülünk a zenével
God, it hurts to be human
Istenem, fáj az ember lenni

But I’ve got you, you, you, you, you, hey
De megvan neked
And you’ve got me, me, me, me, too
És megvan nekemLike we’re buckled and preparing for the crash
Ahogyan összecsapunk és felkészülünk a balesetre
Like we’re walking down a road of broken glass
Mint mi sétáltunk egy üveg törött úton
Now if we defeat all odds and it was us against the world
Ha legyőznénk minden esélyt, és a világ ellen lennénk
You can count on me, you know I’d have your back
Számíthat rám, tudod, hogy megkapnám a hátad

God, it hurts to be human
Istenem, fáj az ember lenni
Without you, I’d be losing
Elveszítenék nélküled
And someday, we’ll face the music
És valamikor szembesülünk a zenével
God, it hurts to be human
Istenem, fáj az ember lenni

But I’ve got you, you, you, you, you, hey
De megvan neked
And you’ve got me, me, me, me, too
És megvan nekem
But I’ve got you, you, you, you, you, hey
De megvan neked
And you’ve got me, me, me, me, too
És megvan nekem

Hope floats away
A remény elúszik
If you could spend a day in my shoes
Ha egy napot tölthetsz a cipőmben
Your mind would change
Az elméd megváltozik
If you knew what I’ve gone through
Ha tudnád, mi ment keresztül
We want the same (Yeah, we do)
Ugyanezt akarjuk (igen, szeretnénk)
Maybe then you’d understand
Talán akkor megérti
How it hurts to be human, oh
Hogy fáj az ember lenni, ó

God, it hurts to be human
Istenem, fáj az ember lenni
Without you (Without you)
Nélküled
I’d be losing (Yeah, yeah, yeah)
Veszítenék (igen)
And someday, we’ll face the music (Yeah)
És valamikor szembesülünk a zenével (igen)
God, it hurts (Yeah) to be human
Istenem, fáj (igen) embernek lenni

But I’ve got you, you, you, you, you, hey
De megvan neked
And you’ve got me, me, me, me, too
És megvan nekem
But I’ve got you, you, you, you, you, hey
De megvan neked
And you’ve got me, me, me, me, too
És megvan nekem

Oh God, it hurts to be human
Istenem, fáj az ember lenni

Close