Pink, Khalid – Hurts 2B Human şarkı sözleri türkçe çeviri

Boy, you make it sound so pretty even when it’s not
Oğlum, öyle güzel olsa da, öyle olmasa bile
Didn’t choose, but it’s the only one we’ve got
Seçmedim, ama sahip olduğumuz tek şey
And sometimes, I get so tired of getting tied up in my thoughts
Bazen düşüncelerime bağlı kalmaktan çok yoruluyorum.
You’re the only one that ever makes it stop
onu durduracak tek kişi sensin

God, it hurts to be human
Tanrım, insan olmak acı veriyor
Without you, I’d be losing
Ben sensiz kaybederim
And someday, we’ll face the music
Ve bir gün, müzikle yüzleşeceğiz
God, it hurts to be human
Tanrım, insan olmak acı veriyor

But I’ve got you, you, you, you, you, hey
Ama sana sahibim
And you’ve got me, me, me, me, too
Ve sende bana sahipsin

Like we’re buckled and preparing for the crash
Sanki bükülmüş ve kaza için hazırlanıyor gibi
Like we’re walking down a road of broken glass
Kırık bir camdan aşağıya iniyoruz gibi
Now if we defeat all odds and it was us against the world
Şimdi bütün olasılıkları yenersek, dünyaya karşı bizdik.
You can count on me, you know I’d have your back
Bana güvenebilirsin, sırtını alacağımı biliyorsun.

God, it hurts to be human
Tanrım, insan olmak acı veriyor
Without you, I’d be losing
Ben sensiz kaybederim
And someday, we’ll face the music
Ve bir gün, müzikle yüzleşeceğiz
God, it hurts to be human
Tanrım, insan olmak acı veriyor

But I’ve got you, you, you, you, you, hey
Ama sana sahibim
And you’ve got me, me, me, me, too
Ve sende bana sahipsin
But I’ve got you, you, you, you, you, hey
Ama sana sahibim
And you’ve got me, me, me, me, too
Ve sende bana sahipsin

Hope floats away
Umut uzakta yüzer
If you could spend a day in my shoes
Ayakkabımda bir gün geçirebilirsen
Your mind would change
Fikriniz değişecek
If you knew what I’ve gone through
Ne yaşadığımı bilsen
We want the same (Yeah, we do)
Aynı şeyi istiyoruz (evet, istiyoruz)
Maybe then you’d understand
Belki o zaman anlardın
How it hurts to be human, oh
İnsan olmak nasıl acı veriyor?

God, it hurts to be human
Tanrım, insan olmak acı veriyor
Without you (Without you)
Sensiz
I’d be losing (Yeah, yeah, yeah)
Kaybediyor olurdum (evet)
And someday, we’ll face the music (Yeah)
Ve bir gün, müzikle yüzleşeceğiz (evet)
God, it hurts (Yeah) to be human
Tanrım, insan olmak acı veriyor (evet)

But I’ve got you, you, you, you, you, hey
Ama sana sahibim
And you’ve got me, me, me, me, too
Ve sende bana sahipsin
But I’ve got you, you, you, you, you, hey
Ama sana sahibim
And you’ve got me, me, me, me, too
Ve sende bana sahipsin

Oh God, it hurts to be human
Aman Tanrım, insan olmak acıtıyor