Pink, Khalid – Hurts 2B Human Songtekst Vertaling in Nederlands


Boy, you make it sound so pretty even when it’s not
Tjonge, je maakt het zo mooi, ook al is het niet zo
Didn’t choose, but it’s the only one we’ve got
Niet gekozen, maar het is de enige die we hebben
And sometimes, I get so tired of getting tied up in my thoughts
En soms ben ik het zo zat om vast te zitten in mijn gedachten
You’re the only one that ever makes it stop
jij bent de enige die het ooit laat stoppen

God, it hurts to be human
God, het doet pijn om mens te zijn
Without you, I’d be losing
Ik zou verliezen zonder jou
And someday, we’ll face the music
En op een dag zullen we de muziek onder ogen zien
God, it hurts to be human
God, het doet pijn om mens te zijn

But I’ve got you, you, you, you, you, hey
Maar ik heb je
And you’ve got me, me, me, me, too
En je hebt meLike we’re buckled and preparing for the crash
Alsof we vastzitten en ons voorbereiden op de crash
Like we’re walking down a road of broken glass
Alsof we een weg van gebroken glas aflopen
Now if we defeat all odds and it was us against the world
Als we nu alle kansen verslaan en wij het waren tegen de wereld
You can count on me, you know I’d have your back
Je kunt op me rekenen, je weet dat ik je terug zou hebben

God, it hurts to be human
God, het doet pijn om mens te zijn
Without you, I’d be losing
Ik zou verliezen zonder jou
And someday, we’ll face the music
En op een dag zullen we de muziek onder ogen zien
God, it hurts to be human
God, het doet pijn om mens te zijn

But I’ve got you, you, you, you, you, hey
Maar ik heb je
And you’ve got me, me, me, me, too
En je hebt me
But I’ve got you, you, you, you, you, hey
Maar ik heb je
And you’ve got me, me, me, me, too
En je hebt me

Hope floats away
De hoop drijft weg
If you could spend a day in my shoes
Als je een dag in mijn schoenen kon doorbrengen
Your mind would change
Je geest zou veranderen
If you knew what I’ve gone through
Als je wist wat ik heb doorgemaakt
We want the same (Yeah, we do)
We willen hetzelfde (ja, we willen)
Maybe then you’d understand
Misschien zou je het dan begrijpen
How it hurts to be human, oh
Hoe het pijn doet om mens te zijn, oh

God, it hurts to be human
God, het doet pijn om mens te zijn
Without you (Without you)
Zonder jou
I’d be losing (Yeah, yeah, yeah)
Ik zou verliezen (ja)
And someday, we’ll face the music (Yeah)
En op een dag zullen we de muziek onder ogen zien (ja)
God, it hurts (Yeah) to be human
God, het doet (ja) pijn om mens te zijn

But I’ve got you, you, you, you, you, hey
Maar ik heb je
And you’ve got me, me, me, me, too
En je hebt me
But I’ve got you, you, you, you, you, hey
Maar ik heb je
And you’ve got me, me, me, me, too
En je hebt me

Oh God, it hurts to be human
Oh God, het doet pijn om mens te zijn

Close