Pink, Khalid – Hurts 2B Human Tekst Piosenki Tłumaczenie po Polsku

Boy, you make it sound so pretty even when it’s not
Chłopcze, sprawiasz, że jest tak piękna, nawet jeśli tak nie jest
Didn’t choose, but it’s the only one we’ve got
Nie wybrałem, ale to jedyny, jaki mamy
And sometimes, I get so tired of getting tied up in my thoughts
Czasami mam dość zmęczenia myślami
You’re the only one that ever makes it stop
jesteś jedynym, który sprawia, że ​​przestaje

God, it hurts to be human
Boże, bycie człowiekiem boli
Without you, I’d be losing
Przegrałbym bez ciebie
And someday, we’ll face the music
I pewnego dnia zmierzymy się z muzyką
God, it hurts to be human
Boże, bycie człowiekiem boli

But I’ve got you, you, you, you, you, hey
Ale mam cię
And you’ve got me, me, me, me, too
I masz mnie

Like we’re buckled and preparing for the crash
Jakbyśmy byli zapięci i przygotowujemy się do katastrofy
Like we’re walking down a road of broken glass
Jakbyśmy szli drogą tłuczonego szkła
Now if we defeat all odds and it was us against the world
Teraz, jeśli pokonamy wszystkie szanse i to będziemy przeciwko światu
You can count on me, you know I’d have your back
Możesz na mnie liczyć, wiesz, że miałbym twoje plecy

God, it hurts to be human
Boże, bycie człowiekiem boli
Without you, I’d be losing
Przegrałbym bez ciebie
And someday, we’ll face the music
I pewnego dnia zmierzymy się z muzyką
God, it hurts to be human
Boże, bycie człowiekiem boli

But I’ve got you, you, you, you, you, hey
Ale mam cię
And you’ve got me, me, me, me, too
I masz mnie
But I’ve got you, you, you, you, you, hey
Ale mam cię
And you’ve got me, me, me, me, too
I masz mnie

Hope floats away
Nadzieja odpływa
If you could spend a day in my shoes
Gdybyś mógł spędzić dzień w moich butach
Your mind would change
Twój umysł się zmieni
If you knew what I’ve gone through
Gdybyś wiedział, przez co przeszedłem
We want the same (Yeah, we do)
Chcemy tego samego (tak, chcemy)
Maybe then you’d understand
Może wtedy zrozumiałbyś
How it hurts to be human, oh
Jak boli być człowiekiem, och

God, it hurts to be human
Boże, bycie człowiekiem boli
Without you (Without you)
Bez ciebie
I’d be losing (Yeah, yeah, yeah)
Przegrałbym (tak)
And someday, we’ll face the music (Yeah)
I pewnego dnia spotkamy się z muzyką (tak)
God, it hurts (Yeah) to be human
Boże, boli (tak) być człowiekiem

But I’ve got you, you, you, you, you, hey
Ale mam cię
And you’ve got me, me, me, me, too
I masz mnie
But I’ve got you, you, you, you, you, hey
Ale mam cię
And you’ve got me, me, me, me, too
I masz mnie

Oh God, it hurts to be human
O Boże, bycie człowiekiem boli

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Close