Pink, Khalid – Hurts 2B Human Text Písně Překlad v Český

Boy, you make it sound so pretty even when it’s not
Chlapče, uděláš to tak hezké, i když tomu tak není
Didn’t choose, but it’s the only one we’ve got
Nevybral jsem si, ale je to jediný, který máme
And sometimes, I get so tired of getting tied up in my thoughts
A někdy jsem tak unavený tím, že jsem se svázal ve svých myšlenkách
You’re the only one that ever makes it stop
jsi jediný, kdo to kdy zastavil

God, it hurts to be human
Bože, bolí to člověk
Without you, I’d be losing
Ztratil bych bez tebe
And someday, we’ll face the music
A jednoho dne budeme čelit hudbě
God, it hurts to be human
Bože, bolí to člověk

But I’ve got you, you, you, you, you, hey
Ale mám tě
And you’ve got me, me, me, me, too
A máš mě

Like we’re buckled and preparing for the crash
Jako bychom byli připoutáni a připravovali se na havárii
Like we’re walking down a road of broken glass
Jako bychom šli po silnici rozbitého skla
Now if we defeat all odds and it was us against the world
Nyní, když porazíme všechny šance a to jsme byli proti světu
You can count on me, you know I’d have your back
Můžete se na mě spolehnout, víte, že bych měl vaše záda

God, it hurts to be human
Bože, bolí to člověk
Without you, I’d be losing
Ztratil bych bez tebe
And someday, we’ll face the music
A jednoho dne budeme čelit hudbě
God, it hurts to be human
Bože, bolí to člověk

But I’ve got you, you, you, you, you, hey
Ale mám tě
And you’ve got me, me, me, me, too
A máš mě
But I’ve got you, you, you, you, you, hey
Ale mám tě
And you’ve got me, me, me, me, too
A máš mě

Hope floats away
Naděje vznáší
If you could spend a day in my shoes
Kdybys mohl strávit den v mých botách
Your mind would change
Vaše mysl se změní
If you knew what I’ve gone through
Pokud jste věděli, čím jsem prošel
We want the same (Yeah, we do)
Chceme to samé (ano, chceme)
Maybe then you’d understand
Možná bys tomu rozuměl
How it hurts to be human, oh
Jak to bolí být člověk, oh

God, it hurts to be human
Bože, bolí to člověk
Without you (Without you)
Bez tebe
I’d be losing (Yeah, yeah, yeah)
Ztratil bych (ano)
And someday, we’ll face the music (Yeah)
A jednoho dne budeme čelit hudbě (ano)
God, it hurts (Yeah) to be human
Bože, bolí (ano) být člověkem

But I’ve got you, you, you, you, you, hey
Ale mám tě
And you’ve got me, me, me, me, too
A máš mě
But I’ve got you, you, you, you, you, hey
Ale mám tě
And you’ve got me, me, me, me, too
A máš mě

Oh God, it hurts to be human
Bože, bolí to člověk

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Close