Post Malone – Circles Tekst Piosenki Tłumaczenie po Polsku

Oh, oh, oh-oh
Och, och, och-och
Oh, oh, oh-oh
Och, och, och-och
Oh, oh, oh-oh, oh-oh, oh-oh
Och, och, och-och, och-och

We couldn’t turn around
Nie mogliśmy się odwrócić
‘Til we were upside down
dopóki nie byliśmy do góry nogami
I’ll  be the bad guy now
Będę teraz złym facetem
But  no, I ain’t too proud
Ale nie, nie jestem dumny
I couldn’t be there
Nie mogłem tam być
Even  when I try
Nawet kiedy próbuję
You don’t believe it
Nie wierzysz w to
We do this every time
Robimy to za każdym razem

Seasons change and our love went cold
Pory roku się zmieniają i nasza miłość zmarzła
Feed  the flame ’cause we can’t let it go
Nakarm płomień, ponieważ nie możemy go puścić
Run away, but we’re running in circles
Uciekamy, ale biegniemy w kręgu
Run away, run away
Uciekaj! Uciekaj
I dare you to do something
Wyzywam cię, żebyś coś zrobił
I’m waiting on you again, so I don’t take the blame
Czekam na ciebie jeszcze raz, więc nie biorę na siebie winy
Run away, but we’re running in circles
Uciekamy, ale biegniemy w kręgu
Run away, run away, run away
Uciekaj, uciekaj, uciekaj

Let go
Puścić
I got a feeling that it’s time to let it go
Mam wrażenie, że czas to odpuścić
I say so
ja tak mówię
I knew that this was doomed from the get-go
Wiedziałem, że od samego początku było to skazane na niepowodzenie
You thought that it was special, special
Myślałeś, że to było wyjątkowe
But it was just the s*x though, the s*x though
Ale to była właśnie taka rzecz
And I still hear the echoes (The echoes)
I wciąż słyszę echa
I got a feeling that it’s time to let it go, let it go
Mam wrażenie, że nadszedł czas, aby odpuścić, odpuścić

Seasons change and our love went cold
Pory roku się zmieniają i nasza miłość zmarzła
Feed the flame ’cause we can’t let it go
Nakarm płomień, ponieważ nie możemy go puścić
Run away, but we’re running in circles
Uciekamy, ale biegniemy w kręgu
Run away, run away
Uciekaj! Uciekaj
I dare you to do something
Wyzywam cię, żebyś coś zrobił
I’m waiting on you again, so I don’t take the blame
Czekam na ciebie jeszcze raz, więc nie biorę na siebie winy
Run away, but we’re running in circles
Uciekamy, ale biegniemy w kręgu
Run away, run away, run away
Uciekaj, uciekaj, uciekaj

Maybe you don’t understand what I’m going through
Może nie rozumiesz przez co przechodzę
It’s only me, what you got to lose?
To tylko ja, co musisz stracić?
Make up your mind, tell me, what are you gonna do?
Podejmij decyzję, powiedz mi, co zamierzasz zrobić?
It’s only me, let it go
To tylko ja, puść to

Seasons change and our love went cold
Pory roku się zmieniają i nasza miłość zmarzła
Feed the flame ’cause we can’t let it go
Nakarm płomień, ponieważ nie możemy go puścić
Run away, but we’re running in circles
Uciekamy, ale biegniemy w kręgu
Run away, run away
Uciekaj! Uciekaj
I dare you to do something
Wyzywam cię, żebyś coś zrobił
I’m waiting on you again, so I don’t take the blame
Czekam na ciebie jeszcze raz, więc nie biorę na siebie winy
Run away, but we’re running in circles
Uciekamy, ale biegniemy w kręgu
Run away, run away, run away
Uciekaj, uciekaj, uciekaj