Post Malone – Circles Versuri Traduse în Română

Oh, oh, oh-oh
O o o o
Oh, oh, oh-oh
O o o o
Oh, oh, oh-oh, oh-oh, oh-oh
Oh, oh, oh, oh, oh, oh

We couldn’t turn around
Nu ne-am putut întoarce
‘Til we were upside down
până am fost cu capul în jos
I’ll  be the bad guy now
Acum voi fi cel rău
But  no, I ain’t too proud
Dar nu, nu sunt mândru
I couldn’t be there
Nu puteam fi acolo
Even  when I try
Chiar și când încerc
You don’t believe it
Nu crezi
We do this every time
Facem asta de fiecare dată

Seasons change and our love went cold
Anotimpurile se schimbă și dragostea noastră a devenit rece
Feed  the flame ’cause we can’t let it go
Alimentează flacăra pentru că nu o putem lăsa
Run away, but we’re running in circles
Runaway, dar, alergăm în cerc
Run away, run away
Fuga, fugi
I dare you to do something
Îndrăznesc să faci ceva
I’m waiting on you again, so I don’t take the blame
Te aștept din nou, așa că nu iau vina
Run away, but we’re running in circles
Runaway, dar, alergăm în cerc
Run away, run away, run away
Fuga, fugi, fugi

Let go
Sa mergem
I got a feeling that it’s time to let it go
Am avut senzația că este timpul să o dau drumul
I say so
asa zic eu
I knew that this was doomed from the get-go
Știam că asta a fost sortită din start
You thought that it was special, special
Ai crezut că este special
But it was just the s*x though, the s*x though
Dar a fost tocmai acel lucru
And I still hear the echoes (The echoes)
Și mai aud ecourile
I got a feeling that it’s time to let it go, let it go
Am avut senzația că este timpul să o las să meargă, să o lăsăm

Seasons change and our love went cold
Anotimpurile se schimbă și dragostea noastră a devenit rece
Feed the flame ’cause we can’t let it go
Alimentează flacăra pentru că nu o putem lăsa
Run away, but we’re running in circles
Runaway, dar, alergăm în cerc
Run away, run away
Fuga, fugi
I dare you to do something
Îndrăznesc să faci ceva
I’m waiting on you again, so I don’t take the blame
Te aștept din nou, așa că nu iau vina
Run away, but we’re running in circles
Runaway, dar, alergăm în cerc
Run away, run away, run away
Fuga, fugi, fugi

Maybe you don’t understand what I’m going through
Poate că nu înțelegi prin ce trec
It’s only me, what you got to lose?
Sunt doar eu, ce trebuie să pierzi?
Make up your mind, tell me, what are you gonna do?
Creează-ți mintea, spune-mi, ce vei face?
It’s only me, let it go
Sunt doar eu, lasă-l să plece

Seasons change and our love went cold
Anotimpurile se schimbă și dragostea noastră a devenit rece
Feed the flame ’cause we can’t let it go
Alimentează flacăra pentru că nu o putem lăsa
Run away, but we’re running in circles
Runaway, dar, alergăm în cerc
Run away, run away
Fuga, fugi
I dare you to do something
Îndrăznesc să faci ceva
I’m waiting on you again, so I don’t take the blame
Te aștept din nou, așa că nu iau vina
Run away, but we’re running in circles
Runaway, dar, alergăm în cerc
Run away, run away, run away
Fuga, fugi, fugi