Post Malone – Goodbyes dalszöveg fordítás magyarul

Me and Kurt feel the same, too much pleasure is pain
Én és Kurt ugyanolyan érzem magam, túl sok öröm a fájdalom
My girl spites me in vain, all I do is complain
A lányom hiába fáj engem, mindössze panaszkodok
She needs something to change, need to take off the e-e-edge
Szüksége van valamit változtatni, le kell vennie a szélét
So f*ck it all tonight
Szóval szeressétek meg ma este
And don’t tell me to shut up
És ne mondd meg, hogy álljak le
When you know you talk too much
Ha tudod, hogy túl sokat beszélsz
But you don’t got sh*t to say (Say)
De nem kap semmit mondani (mondani)

I want you out of my head
Azt akarom, hogy ki a fejemből
I want you out of my bedroom tonight (Bedroom)
Ma akarok téged a hálószobámból (hálószoba)
There’s no way I could save you (Save you)
Nem tudok menteni (menteni)
‘Cause I need to be saved, too
mert meg kell menteni is
I’m no good at goodbyes
Nem vagyok jó búcsút

We’re both actin’ insane, but too stubborn to change
mindketten őrültek vagyunk, de túl makacsak vagyunk a változáshoz
Now I’m drinkin’ again, 80 proof in my veins
Most ismét ivás vagyok, 80 bizonyíték az én vénáimban
And my fingertips stained, looking over the e-e-edge
És az ujjhegyek megfestették, átnézve a szélét
Don’t f*ck with me tonight
Ne szórakozzon velem ma este
Say you needed this heart, then you got it (Got it)
Azt mondtad, szükséged van erre a szívre, aztán megvan (megvan)
Turns out that it wasn’t what you wanted (Wanted)
Kiderült, hogy nem az, amit akartál (akartam)
And we wouldn’t let go and we lost it
És nem engedtük el, és elvesztettük
Now I’m a goner
Most olyan személy vagyok, akit nem lehet megmenteni

I want you out of my head (Head)
Kívánlak téged a fejemből (fej)
I want you out of my bedroom tonight (Bedroom)
Ma akarok téged a hálószobámból (hálószoba)
There’s no way I could save you (Save you)
Nem tudok menteni (menteni)
‘Cause I need to be saved, too (Saved, too)
mert meg kell menteni is (mentett is)
I’m no good at goodbyes
Nem vagyok jó búcsút

I want you out of my life
Kívánom, hogy az életemből
I want you back here tonight
Ma este akarlak téged
I’m tryna cut you, no knife
Megpróbálok vágni, nem kés
I wanna slice you and dice you
Meg akarom szeletelni és kockára vágni
My argue possessive, it got you precise
Az enyém állítólagos, pontosan megvan
Can you not turn off the TV? I’m watchin’ the fight
Nem tudja kikapcsolni a televíziót? Figyelek a harcra
I flood the garage, blue diamond, no shark
Elárasztom a garázst, kék gyémántot, nincs cápa
You’re Barbie life doll, it’s Nicki Minaj
Ön barbie baba, Nicki Minaj
You don’t need a key to drive, your car on the charger
Nem kell kulcsot vezetni, autóját a töltőn
I just wanna see the side, the one that’s unbothered (Yeah)
Csak azt szeretném látni, hogy melyik oldala van, az, amelyik megzavaratlan (igen)
And I don’t want ya to never go outside (Outside)
És nem akarom, hogy soha ne menjen kívül (kívül)
I promise if they play, my n*ggas slidin’ (Slidin’)
Megígérem, ha játszanak, az én népem csúszik (csúszik)
I’m f*ckin’ her, and the tour bus still ridin’ (Ridin’)
Vele vagyok, és a túra busz még mindig lovagol (lovaglás)
Yeah, yeah, yeah, yeah, yeah
igen, igen, igen, igen, igen

I want you out of my head (Head)
Kívánlak téged a fejemből (fej)
I want you out of my bedroom tonight (Bedroom)
Ma akarok téged a hálószobámból (hálószoba)
There’s no way I could save you (Save you)
Nem tudom megmenteni (menteni)
‘Cause I need to be saved, too (Saved, too)
mert meg kell menteni is (mentett is)
I’m no good at goodbyes
Nem vagyok jó búcsút

Goodbye, goodbye, goodbye (Bye, bye)
Viszlát, búcsút, búcsút (bye, bye)
Goodbye, goodbye, goodbye (Bye, bye)
Viszlát, búcsút, búcsút (bye, bye)
(Yeah, yeah, yeah, yeah, yeah)
(igen, igen, igen, igen, igen)
Goodbye, goodbye, goodbye (Bye, bye, bye)
Viszlát, búcsút, búcsút (bye, bye, bye)
I’m no good at goodbyes
Nem vagyok jó búcsút
Goodbye, goodbye, goodbye (Bye, bye)
Viszlát, búcsút, búcsút (bye, bye)
Goodbye, goodbye, goodbye (Bye, bye)
Viszlát, búcsút, búcsút (bye, bye)
Goodbye, goodbye, goodbye (Bye, bye)
Viszlát, búcsút, búcsút (bye, bye)
I’m no good at goodbyes
Nem vagyok jó búcsút