Post Malone – Hollywood’s Bleeding lời bài hát phiên âm tiếng việt

Hollywood’s bleeding, vampires feedin’, darkness turns to dust
Hollywood đang chảy máu, ma cà rồng kiếm ăn, bóng tối biến thành cát bụi
Everyone’s gone but no one’s leavin’, nobody left but us
Mọi người ra đi nhưng không ai rời đi, không ai còn lại ngoài chúng tôi
Tryna chase a feelin’, but we never feel it, ridin’ on our last train home
cố gắng theo đuổi một cảm giác, nhưng chúng tôi không bao giờ cảm thấy nó, đi trên chuyến tàu cuối cùng của chúng tôi về nhà
Dyin’ in our sleep, we’re living out the dream, we only make it out alone
Chết trong giấc ngủ, chúng ta đang sống trong giấc mơ, chúng ta chỉ thực hiện nó một mình

I just keep on hopin’ that you call me
Tôi chỉ tiếp tục hy vọng rằng bạn gọi cho tôi
You say you wanna’ see me, but you can’t right now
Bạn nói rằng bạn muốn gặp tôi, nhưng bạn không thể ngay bây giờ
You never took the time to get to know me
Bạn không bao giờ dành thời gian để làm quen với tôi
Was scared of losin’ something that we never found
Đã sợ mất thứ mà chúng ta không bao giờ tìm thấy
We’re running out of reasons but we can’t let go
chúng ta đang cạn kiệt lý do nhưng chúng ta không thể buông tay
Yeah, Hollywood is bleeding, but we call it home
vâng, Hollywood đang chảy máu, nhưng chúng tôi gọi nó là nhà

Outside the winter sky turnin’ grey
Bên ngoài bầu trời mùa đông chuyển sang màu xám
City up in smoke, it’s only ash when it rains
Thành phố trong khói, nó chỉ tro khi trời mưa
Howl at the moon and go to sleep in the day
Hú lên mặt trăng và đi ngủ vào ban ngày
I fool everybody ’til the drugs fade away
Tôi lừa mọi người cho đến khi thuốc biến mất
In the mornin’, blocking out the sun with the shades
Vào buổi sáng, ngăn chặn ánh nắng mặt trời với các sắc thái
She gotta’ check her pulse and tell herself that she okay
Cô phải kiểm tra mạch đập và nói với bản thân rằng cô ổn
Seem like dying young is an honour
Có vẻ như chết trẻ là một vinh dự
But who be at my funeral? How I wonder
Nhưng ai là người ở đám tang của tôi? Liệu rằng
I go out, and all the eyes on me
Tôi đi ra ngoài, và mọi ánh mắt nhìn tôi
I show out, do you like what you see?
Tôi chỉ ra, bạn có thích những gì bạn nhìn thấy?
Hey now, they closin’ in on me
Này, họ đang đến gần tôi
Let them sharpen all they teeth
Hãy để chúng làm sắc nét tất cả các răng
This is more than I can handle
Đây là nhiều hơn tôi có thể xử lý
Blood in my Lambo’
Máu trong xe Lamborgini của tôi
Wish I could go, uh, I’m losin’ hope, uh
Ước gì tôi có thể đi, tôi đang mất hy vọng
I light a candle, some Palo Santo
Tôi thắp một ngọn nến, một số Palo Santo
For all these demons, wish I could just go on
Đối với tất cả những con quỷ này, ước gì tôi có thể tiếp tục

I just keep on hopin’ that you call me
Tôi chỉ tiếp tục hy vọng rằng bạn gọi cho tôi
You say you wanna see me, but you can’t right now
Bạn nói rằng bạn muốn gặp tôi, nhưng bạn không thể ngay bây giờ
You never took the time to get to know me
Bạn không bao giờ dành thời gian để làm quen với tôi
Was scared of losin’ something that we never found
Đã sợ mất thứ mà chúng ta không bao giờ tìm thấy
We’re running out of reasons but we can’t let go
chúng ta đang cạn kiệt lý do nhưng chúng ta không thể buông tay
Yeah, Hollywood is bleeding, but we call it home
vâng, Hollywood đang chảy máu, nhưng chúng tôi gọi nó là nhà