Post Malone – Hollywood’s Bleeding şarkı sözleri türkçe çeviri

Hollywood’s bleeding, vampires feedin’, darkness turns to dust
Hollywood kanıyor, vampirler besleniyor, karanlık toza dönüşüyor
Everyone’s gone but no one’s leavin’, nobody left but us
Herkes gitti ama kimse gitmedi, kimse bizden ayrılmadı
Tryna chase a feelin’, but we never feel it, ridin’ on our last train home
bir hissi kovalamaya çalışıyorum, fakat onu asla hissetmiyoruz, eve giden son trenimize binmek
Dyin’ in our sleep, we’re living out the dream, we only make it out alone
Uykumuzda ölüyor, rüyayı yaşıyoruz, sadece yalnız başaracağız

I just keep on hopin’ that you call me
Sadece beni aradığını umuyorum.
You say you wanna’ see me, but you can’t right now
Beni görmek istediğini söylüyorsun ama şu anda yapamazsın
You never took the time to get to know me
Beni tanımak için asla zaman ayırmadın
Was scared of losin’ something that we never found
Asla bulamadığımız bir şeyi kaybetmekten korktum
We’re running out of reasons but we can’t let go
sebeplerimiz tükeniyor ama bırakamayız
Yeah, Hollywood is bleeding, but we call it home
evet, Hollywood kanıyor, ama biz eve diyoruz

Outside the winter sky turnin’ grey
Dışardaki kış gökyüzünün dışında
City up in smoke, it’s only ash when it rains
Şehir dumanlı, yağmur yağdığında sadece kül
Howl at the moon and go to sleep in the day
Aya inmek ve gün uyu
I fool everybody ’til the drugs fade away
Uyuşturucu yok olana kadar herkesi kandırıyorum.
In the mornin’, blocking out the sun with the shades
Sabahları güneşi gölgelerle kapatarak
She gotta’ check her pulse and tell herself that she okay
Nabzını kontrol etmeli ve kendisine iyi olduğunu söylemeli.
Seem like dying young is an honour
Genç ölmek bir onur gibi görünüyor
But who be at my funeral? How I wonder
Ama cenazemde kim var? Nasıl merak ediyorum
I go out, and all the eyes on me
Dışarı çıktım ve üzerimdeki bütün gözler
I show out, do you like what you see?
Gösteriyorum, gördüklerini beğendin mi?
Hey now, they closin’ in on me
Hey şimdi, bana yaklaşıyorlar
Let them sharpen all they teeth
Bütün dişleri keskinleştirmelerine izin verin
This is more than I can handle
Bu başa çıkabileceğimden daha fazla
Blood in my Lambo’
Lamborgini arabamda kan
Wish I could go, uh, I’m losin’ hope, uh
Keşke gidebilsem, umudumu kaybediyorum
I light a candle, some Palo Santo
Bir mum yakarım, biraz Palo Santo
For all these demons, wish I could just go on
Bütün bu şeytanlar için keşke devam edebilseydim

I just keep on hopin’ that you call me
Sadece beni aradığını umuyorum.
You say you wanna see me, but you can’t right now
Beni görmek istediğini söylüyorsun ama şu anda yapamazsın
You never took the time to get to know me
Beni tanımak için asla zaman ayırmadın
Was scared of losin’ something that we never found
Asla bulamadığımız bir şeyi kaybetmekten korktum
We’re running out of reasons but we can’t let go
sebeplerimiz tükeniyor ama bırakamayız
Yeah, Hollywood is bleeding, but we call it home
evet, Hollywood kanıyor, ama biz eve diyoruz