Quavo – W O R K I N M E Songtekst Vertaling Nederlands

M-M-M-Murda
Mur da

Workin’ me, she workin’ me (work)
Samen met mij werkt ze met mij (werk)
Urgin’ me, it be urgin’ me
Als je me aanspoort, dringt het me aan
Chill it up the top of call the curtain please
Koel alsjeblieft de top van het aanroepen van het gordijn
I decided to go up like Major League
Ik besloot om omhoog te gaan zoals Major League
She just popped the perc and just like pokin’ beans
Ze gooide net de perc en net zoals bonen
She just popped the perc and say I hurt her knees
Ze knalde gewoon de perc en zei dat ik haar knieën bezeerde
She hurtin’ me, rich dawg Hercules
Ze doet me pijn, schat Hercules
She hurtin’ me, rich dawg Hercules
Ze doet me pijn, schat Hercules

Two cups, Martel pour a neat (two)
Twee kopjes, schenk een nette (twee)
Serve a fiend, f*ck a bitch then go to sleep (serve, serve)
Serveer een demon, neuk een teef en ga slapen (serveer, serveer)
I need to get me a maid before we leave (give me)
Ik moet voor het vertrek een meid krijgen (geef me)
No key pull up, remember me
Geen sleutel omhoog, onthoud mij
Remember me, I’ll remember me (hey)
Onthoud mij, ik zal me herinneren (hey)
Take ’em way back, Lil John energy (Lil John)
Neem ze mee, Lil John energy (Little John)
Pockets real fat, cash ‘veal ten a key (yumba)
Zakken zijn echt dik, Cashville (het is een bijnaam voor Nashville)
Fire a blunt, it done die it off (whoop)
Vuur een botte af, maar het stierf het af
Ride off, bitches ride off, yeah (skrr)
Rijd weg, teven rijden weg, ja
Yo boss, he done died off, yeah (skrr)
Eindelijk baas, hij is dood, ja
I just cut the dirtest pot off, yeah (hey)
Ik heb net de smerigste pot afgesneden, ja

Workin’ me, she workin’ me (work)
Samen met mij werkt ze met mij (werk)
Urgin’ me, it be urgin’ me
Als je me aanspoort, dringt het me aan
Chill it up the top of call the curtain please
Koelen op de top van de oproep het gordijn alstublieft
I decided to go up like Major League
Ik besloot om omhoog te gaan zoals Major League
She just popped the perc and just like pokin’ beans
Ze gooide net de perc en net zoals bonen
She just popped the perc and say I hurt her knees
Ze knalde gewoon de perc en zei dat ik haar knieën bezeerde
She hurtin’ me, rich dawg Hercules
Ze doet me pijn, schat Hercules
She hurtin’ me, rich dawg Hercules
Ze doet me pijn, schat Hercules

I decided to go up like Major League
Ik besloot om omhoog te gaan zoals Major League
Call the plug, tell him bring the key (bring the key)
Bel de stekker, zeg hem dat hij de sleutel moet brengen (breng de sleutel)
Then retire, where the f*ck’s JT (JT)
Ga dan met pensioen, waar JT is
Bought a coupe and told a rapper, “race me” (skrr, skrr)
Ik heb een auto gekocht en een rapper verteld, race met mij mee
Remember when they used to curve me (swoop)
Weet je nog dat ze me altijd kromden?
Now they want to represent my earnings (represent it)
Nu willen ze mijn inkomsten vertegenwoordigen (vertegenwoordigen)
If you want smoke, smoke be low on me (smoke smoke)
Als je wilt roken, rook dan op mij (rook)
By yourself, no, bring your army
Door jezelf, nee, breng je leger
I’m having shit that going to extinct your whole family (extinct)
Ik heb stront die je hele familie uitsterven (uitgestorven)
I put ’em out, I feel like he done broke the leaves
Ik heb ze eruit gezet, ik heb het gevoel dat hij de bladeren heeft gebroken
I put the work in the wall behind the scene (work, work)
Ik zet het werk achter de schermen (werk, werk) op de muur
She attractin’ all the dogs that work for me (grr)
Ze trekt alle honden aan die voor mij werken

Workin’ me, she workin’ me (work)
Samen met mij werkt ze met mij (werk)
Urgin’ me, it be urgin’ me
Als je me aanspoort, dringt het me aan
Chill it up the top of call the curtain please
Koel alsjeblieft de top van het aanroepen van het gordijn
I decided to go up like Major League
Ik besloot om omhoog te gaan zoals Major League
She just popped the perc and just like pokin’ beans
Ze gooide net de perc en net zoals bonen
She just popped the perc and say I hurt her knees
Ze knalde gewoon de perc en zei dat ik haar knieën bezeerde
She hurtin’ me, rich dawg Hercules
Ze doet me pijn, rijke hond Hercules
She hurtin’ me, rich dawg Hercules
Ze doet me pijn, rijke hond Hercules

Published
Categorized as Dutch