Quavo – W O R K I N M E Versuri Traduse în Română

M-M-M-Murda
murda

Workin’ me, she workin’ me (work)
Lucrul cu mine, ea lucrează cu mine (de lucru)
Urgin’ me, it be urgin’ me
Mă îndemn, mă îndemn
Chill it up the top of call the curtain please
Chill până sus de a apela cortina, vă rog
I decided to go up like Major League
M-am decis să mă duc ca Major League
She just popped the perc and just like pokin’ beans
Ea a apărut perc și la fel ca și fasolea
She just popped the perc and say I hurt her knees
Ea a apărut perc și a spus că i-am rănit genunchii
She hurtin’ me, rich dawg Hercules
Mă doare, zgomotos Hercules
She hurtin’ me, rich dawg Hercules
Mă doare, zgomotos Hercules

Two cups, Martel pour a neat (two)
Două cupe, se toarnă un îngrijit (doi)
Serve a fiend, f*ck a bitch then go to sleep (serve, serve)
Serviți un demon, dracu ‘târfați apoi mergeți la culcare (serviți, serviți)
I need to get me a maid before we leave (give me)
Trebuie să-mi aduc o slujbă înainte să plec (da-mi)
No key pull up, remember me
Nici o cheie nu trage, ține minte-mă
Remember me, I’ll remember me (hey)
Ține minte, mă voi aminti de mine (hei)
Take ’em way back, Lil John energy (Lil John)
Ia-le departe, energia Lil John (Little John)
Pockets real fat, cash ‘veal ten a key (yumba)
Buzunarele sunt într-adevăr grase, Cashville (este o porecla pentru Nashville)
Fire a blunt, it done die it off (whoop)
Focul a fost rotit, a murit
Ride off, bitches ride off, yeah (skrr)
Pleacă, puștii pleacă, da
Yo boss, he done died off, yeah (skrr)
Șefule, el a murit, da
I just cut the dirtest pot off, yeah (hey)
Tocmai am tăiat cea mai murdară oală, da

Workin’ me, she workin’ me (work)
Lucrul cu mine, ea lucrează cu mine (de lucru)
Urgin’ me, it be urgin’ me
Mă îndemn, mă îndemn
Chill it up the top of call the curtain please
Răciți-o în partea de sus a apelului la cortina, vă rog
I decided to go up like Major League
M-am decis să mă duc ca Major League
She just popped the perc and just like pokin’ beans
Ea a apărut perc și la fel ca și fasolea
She just popped the perc and say I hurt her knees
Ea a apărut perc și a spus că i-am rănit genunchii
She hurtin’ me, rich dawg Hercules
Mă doare, zgomotos Hercules
She hurtin’ me, rich dawg Hercules
Mă doare, zgomotos Hercules

I decided to go up like Major League
M-am decis să mă duc ca Major League
Call the plug, tell him bring the key (bring the key)
Apelați fișa, spuneți-i să aducă cheia (aduceți cheia)
Then retire, where the f*ck’s JT (JT)
Apoi se retrage, unde dracu ‘este J T
Bought a coupe and told a rapper, “race me” (skrr, skrr)
A cumpărat o mașină și i-am spus unui rapper, cursa cu mine
Remember when they used to curve me (swoop)
Amintiți-vă când au folosit-o pentru a mă curba
Now they want to represent my earnings (represent it)
Acum ei doresc să-mi reprezinte câștigurile (să o reprezinte)
If you want smoke, smoke be low on me (smoke smoke)
Dacă doriți să fumați, fumați-vă puțin pe mine (fum)
By yourself, no, bring your army
De unul singur, nu, adu-ți armata
I’m having shit that going to extinct your whole family (extinct)
Am rahat că va dispărea întreaga ta familie (dispărută)
I put ’em out, I feel like he done broke the leaves
I-am scos afară, mă simt ca și cum a frânt frunzele
I put the work in the wall behind the scene (work, work)
Am pus lucrarea pe perete în spatele scenei (muncă, muncă)
She attractin’ all the dogs that work for me (grr)
A atras toți câinii care lucrează pentru mine

Workin’ me, she workin’ me (work)
Lucrul cu mine, ea lucrează cu mine (de lucru)
Urgin’ me, it be urgin’ me
Mă îndemn, mă îndemn
Chill it up the top of call the curtain please
Chill până sus de a apela cortina, vă rog
I decided to go up like Major League
M-am decis să mă duc ca Major League
She just popped the perc and just like pokin’ beans
Ea a apărut perc și la fel ca și fasolea
She just popped the perc and say I hurt her knees
Ea a apărut perc și a spus că i-am rănit genunchii
She hurtin’ me, rich dawg Hercules
Mă doare, câine bogat Hercules
She hurtin’ me, rich dawg Hercules
Mă doare, câine bogat Hercules

About admin

Check Also

Taylor Swift – Cardigan Versuri Traduse în Română

Watch this video on YouTube Cardigan Versuri Traduse Vintage tee, brand new phoneTricou vintage, telefon …