Rita Ora – Cashmere Songtekst Vertaling Nederlands

Yeah, yeah, yeah
Ja ja ja

City lights, blurry face
Stadslichten, wazig gezicht
Been missing the feeling, the mistakes
Ik heb het gevoel, de fouten gemist
Took a walk, fast pace
Heeft een wandeling gemaakt, heel snel
Shoes off, only four blocks to your place
Schoenen uit, slechts vier blokken naar je plek

Had to climb through the window ’cause you lost your key
Moest door het raam klimmen omdat je je sleutel kwijt was
Gettin’ high with the lights low, had a few more drinks
Hoog worden met weinig licht, nog een paar drankjes
And the next thing we know, your lips on me
En het volgende dat we weten, je lippen op mij
Put it on so you can take it off of me
Doe het om, zodat je het van me af kunt doen

Cashmere, left it lying by your bed
zachte wol, liet deze bij je bed liggen
It’s the colour red, how could I forget?
Het is rood van kleur, hoe kan ik het vergeten?
Cashmere (Cashmere), last night we made such a mess
zachte wol, gisteravond hebben we zo’n puinhoop gemaakt
I knew when I left, I’d see you again
Ik wist dat ik je weer zou zien als ik wegging
So what if I did it on purpose?
Dus wat als ik het expres heb gedaan?
So what? Yeah, I did it on purpose
En dan? ja, ik heb het expres gedaan
Cashmere (Cashmere), left it lying by your bed
zachte wol, liet deze bij je bed liggen
I knew when I left, I’d see you again
Ik wist dat ik je weer zou zien als ik wegging
Yeah, yeah, yeah
Ja ja ja

Left a mark on my neck
Ik heb een streepje op mijn nek achtergelaten
But I don’t mind and I don’t try to hide it
Maar ik vind het niet erg en ik probeer het niet te verbergen
You woke me up on your chest
Je hebt me wakker gemaakt op je borst
And tonight let’s do it all again
En laten we het vanavond allemaal nog een keer doen

We’ll climb through the window, you can lose your key
We klimmen door het raam, je kunt je sleutel verliezen
Gettin’ high with the lights low, had a few more drinks
Hoog worden met weinig licht, nog een paar drankjes
And the next thing we know, your lips on me
En het volgende dat we weten, je lippen op mij
Put it on so you can take it off of me
Doe het om, zodat je het van me af kunt doen

Cashmere, left it lying by your bed
zachte wol, liet deze bij je bed liggen
It’s the colour red, how could I forget?
Het is de kleur rood, hoe kan ik het vergeten?
Cashmere (Cashmere), last night we made such a mess
zachte wol, gisteravond hebben we zo’n puinhoop gemaakt
I knew when I left, I’d see you again
Ik wist dat ik je weer zou zien als ik wegging
So what if I did it on purpose?
Dus wat als ik het expres heb gedaan?
So what? Yeah, I did it on purpose
En dan? ja, ik heb het expres gedaan
Cashmere (Cashmere), left it lying by your bed
zachte wol, liet deze bij je bed liggen
I knew when I left, I’d see you again
Ik wist dat ik je weer zou zien als ik wegging
Yeah, yeah, yeah
Ja ja ja
Yeah (Cashmere), yeah (Cashmere), yeah
ja (zachte wol), ja (zachte wol), ja

Cashmere, left it lying by your bed
zachte wol, liet deze bij je bed liggen
It’s the colour red, how could I forget?
Het is de kleur rood, hoe kan ik het vergeten?
Cashmere (Cashmere), last night we made such a mess
zachte wol, gisteravond hebben we zo’n puinhoop gemaakt
I knew when I left, I’d see you again
Ik wist dat ik je weer zou zien als ik wegging

Published
Categorized as Dutch