Robyn – Honey dalszöveg fordítás magyarul

No, you’re not gonna get what you need
Nem, nem fogod megkapni, amire szüksége van
Baby, I have what you want
Bébi, van, amit akarsz
Come get your honey
Gyere, kérdezze meg a mézet
No, you’re not gonna get what you need
Nem, nem fogod megkapni, amire szüksége van
But baby, I have what you want
De bébi, nekem van amit akarsz
Come get your honey
Gyere, kérdezze meg a mézet
I got your honey, baby
Megkaptuk a mézet, kicsim

Every colour and every taste
Minden szín és minden ízlés
Every breath that whispers your name
Minden lélegzetet, ami suttogja a nevedet
It’s like emeralds on the pavement
Olyan, mint a smaragd a járdán
Every colour and every taste
Minden szín és minden ízlés
Every breath that whispers your name
Minden lélegzetet, ami suttogja a nevedet
It’s like emeralds on the pavement
Olyan, mint a smaragd a járdán
I got your honey, baby
Megkaptuk a mézet, kicsim
At the heart of some kind of flower
Egyfajta virág közepén
Stuck in glitter, strands of saliva
Ragadt a csillogás, a nyál tava
Won’t you get me right where the hurt is?
Nem fogod meg, hol van a fájdalom?
At the heart of some kind of flower
Egyfajta virág közepén
Stuck in glitter, strands of saliva
Ragadtak a csillogásban, a nyál szálak
Won’t you get me right where the hurt is?
Nem fogod meg, hol van a fájdalom?

And the waves come in and they’re golden
És a hullámok jönnek be, és aranyosak
But down in the deep the honey is sweeter
De a mélyben a méz édesebb
(Ooh, it is sweeter, baby)
(Ó, édesebb, bébi)
And the sun sets on the water
És a nap a vízre áll
But down in the deep the current is stronger
De a mélyben a jelenlegi erősebb
Oh, yeah
Ó igen

No way, you’re not gonna get what you need
Nem, nem fogod megkapni, amire szüksége van
But baby, I have what you want
De bébi, nekem van amit akarsz
Come get your honey
Gyere, kérdezze meg a mézet
No way, you’re not gonna get what you need (you need)
Nem, nem fogod kapni, amire szüksége van (szükséged van)
Baby, I have what you want (what you want)
Bébi, van, amit akarsz (mit akarsz)
Come get your honey
Gyere, kérdezze meg a mézet
I got your honey, baby
Megkaptuk a mézet, kicsim

Can you open up to the pleasure?
Meg tudsz nyitni az örömhöz?
Suck it up inside like a treasure
Beszívja belsejében, mint egy kincs
Let the brighter place be your passion
Hagyja, hogy a fényesebb hely legyen a szenvedélyed
Can you open up to the pleasure?
Meg tudsz nyitni az örömhöz?
Suck it up inside like a treasure
Beszívja belsejében, mint egy kincs
Let the brighter place be your passion
Hagyja, hogy a fényesebb hely legyen a szenvedélyed
I got your honey, baby
Megkaptuk a mézet, kicsim
Let go of your doubt, say yes
Hagyd el a kétségedet, mondd igen
Let it soak up into the flesh
Hagyja, hogy felszívja a testet
Never had this kind of nutrition
Soha nem volt ilyen táplálék
Let go of your doubts, say yes
Hagyd el a kétségeidet, mondd igen
Let it soak up into the flesh
Hagyja, hogy felszívja a testet
Never had this kind of nutrition
Soha nem volt ilyen táplálék

And the waves come in and they’re golden
És a hullámok jönnek be, és aranyosak
But down in the deep the honey is sweeter (sweeter, yeah, yeah)
De a mélyben a méz édesebb (édesebb, igen, igen)
And the sun sets on the water
És a nap a vízre áll
But down in the deep the current is stronger (deep, baby)
De a mélyben a jelenlegi erősebb (mély, bébi)
Ooh, it’s stronger
Ó, erősebb

No, you’re not gonna get what you need
Nem, nem fogod kapni, amire szüksége van
Baby, I have what you want
Bébi, van, amit akarsz
Come get your honey (I have what you want)
Gyere, szerezd meg a mézed (van, amit akarsz)
No, you’re not gonna get what you need (get what you need)
Nem, nem fogod kapni, amire szüksége van (kapd meg, amire szükséged van)
Baby, I have what you want (what you want)
Bébi, van, amit akarsz (mit akarsz)
Come get your honey, baby (I have what you want)
Gyere, szerezd meg a mézed, bébi (van, amit akarsz)
No, you’re not gonna get what you need (get what you need)
Nem, nem fogod kapni, amire szüksége van (kapd meg, amire szükséged van)
But I have what you want
De azt kaptam, amit akarsz
And you know that I got it for you, baby
És tudod, hogy neked kaptam, bébi
Baby, I have what you want
Bébi, van, amit akarsz
Ooh, come get your honey, baby
Jöjjön, vedd el a mézet, bébi
Baby, I have what you want
Bébi, van, amit akarsz
Come get it, baby
Gyere, kérlek, bébi