Robyn – Honey şarkı sözleri türkçe çeviri

No, you’re not gonna get what you need
Hayır, ihtiyacın olanı almayacaksın.
Baby, I have what you want
Bebeğim, istediğin şeye sahibim
Come get your honey
Gel tatlım
No, you’re not gonna get what you need
Hayır, ihtiyacın olanı almayacaksın.
But baby, I have what you want
Ama bebeğim, istediğin şeye sahibim
Come get your honey
Gel tatlım
I got your honey, baby
Tatlım bende bebeğim

Every colour and every taste
Her renk ve her tadı
Every breath that whispers your name
Adını fısıltan her nefes
It’s like emeralds on the pavement
Kaldırımda zümrüt gibi
Every colour and every taste
Her renk ve her tadı
Every breath that whispers your name
Adını fısıltan her nefes
It’s like emeralds on the pavement
Kaldırımda zümrüt gibi
I got your honey, baby
Tatlım bende bebeğim
At the heart of some kind of flower
Bir çeşit çiçeğin kalbinde
Stuck in glitter, strands of saliva
Parıltılı göl, tükürük gölü
Won’t you get me right where the hurt is?
Yaralamanın olduğu yerde beni uyandırmayacak mısın?
At the heart of some kind of flower
Bir çeşit çiçeğin kalbinde
Stuck in glitter, strands of saliva
Parıltılı, tükürük iplikleri
Won’t you get me right where the hurt is?
Yaralamanın olduğu yerde beni uyandırmayacak mısın?

And the waves come in and they’re golden
Ve dalgalar içeri giriyor ve altın.
But down in the deep the honey is sweeter
Ama derinlerde, bal daha tatlıdır
(Ooh, it is sweeter, baby)
(Oh, daha tatlı, bebek)
And the sun sets on the water
Ve güneş suya batıyor
But down in the deep the current is stronger
Ama derinlerde, akım daha güçlüdür
Oh, yeah
Ah evet

No way, you’re not gonna get what you need
Hiçbir şekilde, ihtiyacın olanı alamayacaksın.
But baby, I have what you want
Ama bebeğim, istediğin şeye sahibim
Come get your honey
Gel tatlım
No way, you’re not gonna get what you need (you need)
Hiçbir şekilde, ihtiyacınız olanı alamayacaksın (ihtiyacın var)
Baby, I have what you want (what you want)
Bebeğim, istediğini aldım (ne istersen)
Come get your honey
Gel tatlım
I got your honey, baby
Tatlım bende bebeğim

Can you open up to the pleasure?
Zevklere açabilir misin?
Suck it up inside like a treasure
Bir hazine gibi içine çek
Let the brighter place be your passion
Daha parlak yer tutkunuz olsun
Can you open up to the pleasure?
Zevklere açabilir misin?
Suck it up inside like a treasure
Bir hazine gibi içine çek
Let the brighter place be your passion
Daha parlak yer tutkunuz olsun
I got your honey, baby
Tatlım bende bebeğim
Let go of your doubt, say yes
Şüphe bırak, evet de.
Let it soak up into the flesh
Etine batırılsın
Never had this kind of nutrition
Bu tür bir beslenme hiç olmadı
Let go of your doubts, say yes
Şüphelerinizi bırak, evet de.
Let it soak up into the flesh
Etine batırılsın
Never had this kind of nutrition
Bu tür bir beslenme hiç olmadı

And the waves come in and they’re golden
Ve dalgalar içeri giriyor ve altın.
But down in the deep the honey is sweeter (sweeter, yeah, yeah)
Ama derinlerde, bal daha tatlıdır (daha tatlı, evet, evet)
And the sun sets on the water
Ve güneş suya batıyor
But down in the deep the current is stronger (deep, baby)
Fakat derinlerde, akım daha güçlüdür (derin, bebek)
Ooh, it’s stronger
Oh, daha güçlü

No, you’re not gonna get what you need
Hayır, ihtiyacın olanı alamayacaksın
Baby, I have what you want
Bebeğim, istediğin şeye sahibim
Come get your honey (I have what you want)
Gel, balını al (istediğini aldım)
No, you’re not gonna get what you need (get what you need)
Hayır, ihtiyacınız olanı alamayacaksın (ihtiyacın olanı al)
Baby, I have what you want (what you want)
Bebeğim, istediğini aldım (ne istersen)
Come get your honey, baby (I have what you want)
Gel tatlım, bebeğim (istediğini aldım)
No, you’re not gonna get what you need (get what you need)
Hayır, ihtiyacınız olanı alamayacaksın (ihtiyacın olanı al)
But I have what you want
Ama istediğin şeye sahibim
And you know that I got it for you, baby
Ve biliyorsun ki senin için aldım bebeğim
Baby, I have what you want
Bebeğim, istediğin şeye sahibim
Ooh, come get your honey, baby
Oh, gel tatlım bebeğim
Baby, I have what you want
Bebeğim, istediğin şeye sahibim
Come get it, baby
Gel al bebeğim

Published
Categorized as Turkish