Robyn – Honey Songtekst Vertaling Nederlands

No, you’re not gonna get what you need
Nee, je krijgt niet wat je nodig hebt
Baby, I have what you want
Schat, ik heb wat je wilt
Come get your honey
Kom, haal je schat
No, you’re not gonna get what you need
Nee, je krijgt niet wat je nodig hebt
But baby, I have what you want
Maar schat, ik heb wat je wilt
Come get your honey
Kom, haal je schat
I got your honey, baby
Ik heb je schat, schat

Every colour and every taste
Elke kleur en elke smaak
Every breath that whispers your name
Elke ademtocht die je naam fluistert
It’s like emeralds on the pavement
Het zijn smaragden op de stoep
Every colour and every taste
Elke kleur en elke smaak
Every breath that whispers your name
Elke ademtocht die je naam fluistert
It’s like emeralds on the pavement
Het zijn smaragden op de stoep
I got your honey, baby
Ik heb je schat, schat
At the heart of some kind of flower
In het hart van een soort bloem
Stuck in glitter, strands of saliva
Vast in glitter, het speekselmeer
Won’t you get me right where the hurt is?
Wil je me niet precies brengen waar de pijn is?
At the heart of some kind of flower
In het hart van een soort bloem
Stuck in glitter, strands of saliva
Vast in glitter, strengen speeksel
Won’t you get me right where the hurt is?
Wil je me niet precies brengen waar de pijn is?

And the waves come in and they’re golden
En de golven komen binnen en ze zijn goudkleurig
But down in the deep the honey is sweeter
Maar diep in de diepte is de honing zoeter
(Ooh, it is sweeter, baby)
(Oh, het is zoeter, schat)
And the sun sets on the water
En de zon gaat onder water staan
But down in the deep the current is stronger
Maar diep in de diepte is de stroom sterker
Oh, yeah
O ja

No way, you’re not gonna get what you need
Echt niet, je krijgt niet wat je nodig hebt
But baby, I have what you want
Maar schat, ik heb wat je wilt
Come get your honey
Kom, haal je schat
No way, you’re not gonna get what you need (you need)
Echt niet, je krijgt niet wat je nodig hebt (je hebt het nodig)
Baby, I have what you want (what you want)
Baby, ik heb wat je wilt (wat je wilt)
Come get your honey
Kom, haal je schat
I got your honey, baby
Ik heb je schat, schat

Can you open up to the pleasure?
Kun je je openstellen voor het plezier?
Suck it up inside like a treasure
Zuig het binnen als een schat
Let the brighter place be your passion
Laat de helderder plek je passie zijn
Can you open up to the pleasure?
Kun je je openstellen voor het plezier?
Suck it up inside like a treasure
Zuig het binnen als een schat
Let the brighter place be your passion
Laat de helderder plek je passie zijn
I got your honey, baby
Ik heb je schat, schat
Let go of your doubt, say yes
Laat je twijfel varen, zeg ja
Let it soak up into the flesh
Laat het opgaan in het vlees
Never had this kind of nutrition
Nooit had dit soort voeding
Let go of your doubts, say yes
Laat je twijfels los, zeg ja
Let it soak up into the flesh
Laat het opgaan in het vlees
Never had this kind of nutrition
Nooit had dit soort voeding

And the waves come in and they’re golden
En de golven komen binnen en ze zijn goudkleurig
But down in the deep the honey is sweeter (sweeter, yeah, yeah)
Maar diep in de diepte is de honing zoeter (zoeter, ja, ja)
And the sun sets on the water
En de zon gaat onder water staan
But down in the deep the current is stronger (deep, baby)
Maar diep in de diepte is de stroom sterker (diep, schat)
Ooh, it’s stronger
Oh, het is sterker

No, you’re not gonna get what you need
Nee, je krijgt niet wat je nodig hebt
Baby, I have what you want
Schat, ik heb wat je wilt
Come get your honey (I have what you want)
Kom, haal je schat (ik heb wat je wil)
No, you’re not gonna get what you need (get what you need)
Nee, je krijgt niet wat je nodig hebt (krijg wat je nodig hebt)
Baby, I have what you want (what you want)
Baby, ik heb wat je wilt (wat je wilt)
Come get your honey, baby (I have what you want)
Kom, haal je schat, schatje (ik heb wat je wil)
No, you’re not gonna get what you need (get what you need)
Nee, je krijgt niet wat je nodig hebt (krijg wat je nodig hebt)
But I have what you want
Maar ik heb wat je wilt
And you know that I got it for you, baby
En je weet dat ik het voor je heb, schat
Baby, I have what you want
Schat, ik heb wat je wilt
Ooh, come get your honey, baby
Kom, haal je schat, schat
Baby, I have what you want
Schat, ik heb wat je wilt
Come get it, baby
Kom, snap het, schat

Published
Categorized as Dutch