Russ – The Flute Song şarkı sözleri türkçe çeviri

Legend
efsane
People keep talkin’
İnsanlar konuşmaya devam ediyor
I don’t believe (yeah)
Ben inanmıyorum (evet)

I do whatever I want, whenever I want, I love it
İstediğimi yaparım, ne zaman istersem, onu seviyorum
People keep talkin’, I just keep winning
İnsanlar konuşmaya devam ediyor, ben sadece kazanmaya devam ediyorum
I’m just like “F*ck it”
Ben sadece “Siktir” gibi
They talkin’ reckless, I don’t believe ’em, I think they’re bluffin’
Pervasız konuşuyorlar, onlara inanmıyorum, bence blöf yapıyorlar
They just want clout, I’m just so poppin’
Sadece istirahat istiyorlar, ben sadece çok haşhaşım
I’m just like “F*ck it”
Ben sadece “Siktir” gibi

Everybody tryna get a rise out of me (yeah)
Herkes benden yardım almaya çalışıyor (evet)
Ex girls tryna get a “Hi” out of me (yeah)
Eski kızlar benimle konuşmaya çalışıyorlar (evet)
I don’t talk back ‘less you’re worthy (no)
Değersiz olmadıkça konuşmam (hayır)
Hangin’ plaques up like jerseys (sauce)
Plakalar gibi formalar asılı (sos)
25 actualized, I’m me
25 gerçekleşti, ben bendim
My family relies on me
Ailem bana güveniyor
Treat 5 stars like my home though
Evim gibi 5 yıldız gibi davran
Walk around in slippers and robes though
Terlik ve bornozlar etrafında dolaşmak olsa
They ain’t upholding the code, the industry full of some hoes
Kodu koruyorlar, endüstri bazı çapalarla dolu
They lettin’ like anything go
Herşeye izin veriyorlar
People are shady as f*ck
İnsanlar sikmiş gibi sevişiyorlar
I keep to myself, but I feel the energy though
Kendime saklıyorum ama yine de enerji hissediyorum
None of these people are friends to me though
Bu insanların hiçbiri benim için değil.
I don’t put anything past them
Onlara hiçbir şey koymuyorum
I don’t see none of y’all next to me though
Ben senin yanında hiçbirinizin olmadığını görüyorum.
I think they mad that I passed them
Onları geçtiğime delice olduklarını düşünüyorum.

I do whatever I want, whenever I want
Ne istersem yaparım, ne zaman istersem
I love it (woo, woo)
Onu seviyorum (woo, woo)
People keep talkin’, I just keep winning
İnsanlar konuşmaya devam ediyor, ben sadece kazanmaya devam ediyorum
I’m just like “F*ck it”
Ben sadece “Siktir” gibi
They talkin’ reckless, I don’t believe ’em,
Pervasız konuşuyorlar, onlara inanmıyorum.
I think they bluffin’ (they just be talkin’)
Bence blöf yapıyorlar (sadece konuşuyorlar)
They just want clout, I’m just so poppin’
Sadece istirahat istiyorlar, ben sadece çok haşhaşım
I’m just like “F*ck it” (yeah, yeah)
Ben sadece “Siktir et” gibiyim (evet, evet)
I do whatever I want, whenever I want
Ne istersem yaparım, ne zaman istersem
I love it (woo, woo)
Onu seviyorum (woo, woo)
People keep talkin’, I just keep winning
İnsanlar konuşmaya devam ediyor, ben sadece kazanmaya devam ediyorum
I’m just like “F*ck it”
Ben sadece “Siktir” gibi
They talkin’ reckless, I don’t believe ’em,
Pervasız konuşuyorlar, onlara inanmıyorum.
I think they bluffin’ (they just be talkin’)
Bence blöf yapıyorlar (sadece konuşuyorlar)
They just want clout, I’m just so poppin’
Sadece istirahat istiyorlar, ben sadece çok haşhaşım
I’m just like “F*ck it” (yeah)
Ben de “Siktir et” gibi (evet)

I been goin’ hard on my Kobe number 8 shit
Kobe 8 numaramda çok zorlanıyorum
Course they’re gonna hate but I signed up for greatness
Zaman geçtikçe nefret edecekler ama ben büyüklük için kaydoldum
That comes with the territory, ain’t no way around it, I know that
Bu bölge ile birlikte geliyor, etrafta hiç bir şey yok, bunu biliyorum
I been way up in the Hills reflectin’, I cannot go back
Tepelere yansıyan tepelerdeydim, geri dönemem
Beverly Hills, skyline view
Beverly Hills, skyline görünümü
I move smart, got a high IQ
Akıllı hareket ediyorum, yüksek IQ’um var.
Right next to me where you find my crew
Ekibimi nerede bulduğum tam yanımda
All of them fight, bitch, I fight too
Hepsi kavga ediyor, orospu, ben de dövüşüyorum
Highlight moves every time I play
Her oynadığımda vurgula
I get what I want every time I pray
Her seferinde istediğim şeyi alırım
I be doin’ good but they don’t wanna talk about it
İyi olacağım ama onlar hakkında konuşmak istemiyorlar.
If you really got a grip with my life I say
Hayatımda gerçekten bir kavrama varsa derim

I do whatever I want, whenever I want
Ne istersem yaparım, ne zaman istersem
I love it (woo, woo)
Onu seviyorum (woo, woo)
People keep talkin’, I just keep winning
İnsanlar konuşmaya devam ediyor, ben sadece kazanmaya devam ediyorum
I’m just like “F*ck it”
Ben sadece “Siktir” gibi
They talkin’ reckless, I don’t believe ’em,
Pervasız konuşuyorlar, onlara inanmıyorum.
I think they bluffin’ (they just be talkin’)
Bence blöf yapıyorlar (sadece konuşuyorlar)
They just want clout, I’m just so poppin’
Sadece istirahat istiyorlar, ben sadece çok haşhaşım
I’m just like “F*ck it” (yeah, yeah)
Ben sadece “Siktir et” gibiyim (evet, evet)
I do whatever I want, whenever I want
Ne istersem yaparım, ne zaman istersem
I love it (woo, woo)
Onu seviyorum (woo, woo)
People keep talkin’, I just keep winning
İnsanlar konuşmaya devam ediyor, ben sadece kazanmaya devam ediyorum
I’m just like “F*ck it”
Ben sadece “Siktir” gibi
They talkin’ reckless, I don’t believe ’em,
Pervasız konuşuyorlar, onlara inanmıyorum.
I think they bluffin’ (they just be talkin’)
Bence blöf yapıyorlar (sadece konuşuyorlar)
They just want clout, I’m just so poppin’
Sadece istirahat istiyorlar, ben sadece çok haşhaşım
I’m just like “F*ck it” (yeah)
Ben de “Siktir et” gibi (evet)