Russ – The Flute Song Songtekst Vertaling Nederlands

Legend
Legende
People keep talkin’
Mensen blijven praten
I don’t believe (yeah)
Ik geloof niet (ja)

I do whatever I want, whenever I want, I love it
Ik doe wat ik wil, wanneer ik wil, ik hou ervan
People keep talkin’, I just keep winning
Mensen blijven praten, ik blijf gewoon winnen
I’m just like “F*ck it”
Ik ben net als “F*ck it”
They talkin’ reckless, I don’t believe ’em, I think they’re bluffin’
Ze praten roekeloos, ik geloof ze niet, ik denk dat ze bluffen
They just want clout, I’m just so poppin’
Ze willen gewoon invloed, ik ben gewoon zo popping
I’m just like “F*ck it”
Ik ben net als “F*ck it”

Everybody tryna get a rise out of me (yeah)
Iedereen probeert een hulp van mij te krijgen (ja)
Ex girls tryna get a “Hi” out of me (yeah)
Ex meiden die me proberen te praten (ja)
I don’t talk back ‘less you’re worthy (no)
Ik praat niet tenzij je het waard bent (nee)
Hangin’ plaques up like jerseys (sauce)
Plakken ophangen zoals jerseys (saus)
25 actualized, I’m me
25 geactualiseerd, ik ben mij
My family relies on me
Mijn familie vertrouwt op mij
Treat 5 stars like my home though
Behandel 5 sterren als mijn huis
Walk around in slippers and robes though
Loop echter rond in pantoffels en gewaden
They ain’t upholding the code, the industry full of some hoes
Ze houden vast aan de code, de industrie zit vol schoffels
They lettin’ like anything go
Ze laten alles graag los
People are shady as f*ck
Mensen zijn zo duister als f*ck
I keep to myself, but I feel the energy though
Ik blijf bij mezelf, maar ik voel de energie wel
None of these people are friends to me though
Geen van deze mensen is echter vrienden voor mij
I don’t put anything past them
Ik leg niets voorbij
I don’t see none of y’all next to me though
Ik zie echter niemand van jullie allemaal naast me
I think they mad that I passed them
Ik denk dat ze boos zijn dat ik ze heb gepasseerd

I do whatever I want, whenever I want
Ik doe wat ik wil, wanneer ik wil
I love it (woo, woo)
Ik hou ervan (woo, woo)
People keep talkin’, I just keep winning
Mensen blijven praten, ik blijf gewoon winnen
I’m just like “F*ck it”
Ik ben net als “F*ck it”
They talkin’ reckless, I don’t believe ’em,
Ze praten roekeloos, ik geloof ze niet,
I think they bluffin’ (they just be talkin’)
Ik denk dat ze bluffen (ze praten gewoon)
They just want clout, I’m just so poppin’
Ze willen gewoon invloed, ik ben gewoon zo popping
I’m just like “F*ck it” (yeah, yeah)
Ik ben net als “F*ck it” (yeah, yeah)
I do whatever I want, whenever I want
Ik doe wat ik wil, wanneer ik wil
I love it (woo, woo)
Ik hou ervan (woo, woo)
People keep talkin’, I just keep winning
Mensen blijven praten, ik blijf gewoon winnen
I’m just like “F*ck it”
Ik ben net als “F*ck it”
They talkin’ reckless, I don’t believe ’em,
Ze praten roekeloos, ik geloof ze niet,
I think they bluffin’ (they just be talkin’)
Ik denk dat ze bluffen (ze praten gewoon)
They just want clout, I’m just so poppin’
Ze willen gewoon invloed, ik ben gewoon zo popping
I’m just like “F*ck it” (yeah)
Ik ben net als “F*ck it” (yeah)

I been goin’ hard on my Kobe number 8 shit
Ik heb hard gewerkt aan mijn Kobe nummer 8 shit
Course they’re gonna hate but I signed up for greatness
Naarmate de tijd vordert zullen ze haten, maar ik heb me aangemeld voor grootsheid
That comes with the territory, ain’t no way around it, I know that
Dat komt met het territorium, er is geen weg omheen, dat weet ik
I been way up in the Hills reflectin’, I cannot go back
Ik ben heel hoog in de heuvels, reflecterend, ik kan niet teruggaan
Beverly Hills, skyline view
Beverly Hills, skyline
I move smart, got a high IQ
Ik beweeg slim, ik heb een hoog IQ
Right next to me where you find my crew
Vlak naast mij, waar je mijn bemanning vindt
All of them fight, bitch, I fight too
Ze vechten allemaal, teef, ik vecht ook
Highlight moves every time I play
Markeer bewegingen elke keer dat ik speel
I get what I want every time I pray
Ik krijg elke keer dat ik bid wat ik wil
I be doin’ good but they don’t wanna talk about it
Ik zal het goed doen, maar ze willen er niet over praten
If you really got a grip with my life I say
Als je echt grip op me hebt, zeg ik dat

I do whatever I want, whenever I want
Ik doe wat ik wil, wanneer ik wil
I love it (woo, woo)
Ik hou ervan (woo, woo)
People keep talkin’, I just keep winning
Mensen blijven praten, ik blijf gewoon winnen
I’m just like “F*ck it”
Ik ben net als “F*ck it”
They talkin’ reckless, I don’t believe ’em,
Ze praten roekeloos, ik geloof ze niet,
I think they bluffin’ (they just be talkin’)
Ik denk dat ze bluffen (ze praten gewoon)
They just want clout, I’m just so poppin’
Ze willen gewoon invloed, ik ben gewoon zo popping
I’m just like “F*ck it” (yeah, yeah)
Ik ben net als “F*ck it” (yeah, yeah)
I do whatever I want, whenever I want
Ik doe wat ik wil, wanneer ik wil
I love it (woo, woo)
Ik hou ervan (woo, woo)
People keep talkin’, I just keep winning
Mensen blijven praten, ik blijf gewoon winnen
I’m just like “F*ck it”
Ik ben net als “F*ck it”
They talkin’ reckless, I don’t believe ’em,
Ze praten roekeloos, ik geloof ze niet,
I think they bluffin’ (they just be talkin’)
Ik denk dat ze bluffen (ze praten gewoon)
They just want clout, I’m just so poppin’
Ze willen gewoon invloed, ik ben gewoon zo popping
I’m just like “F*ck it” (yeah)
Ik ben net als “F*ck it” (yeah)

About admin

Check Also

Taylor Swift – Cardigan Songtekst Vertaling Nederlands

Watch this video on YouTube Cardigan Songtekst Vertaling Vintage tee, brand new phoneVintage t-shirt, gloednieuwe …